Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị Chợ Mới trước kỳ họp thứ 13

25/03/2020 - 07:54

 - Chiều 24-3, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị Chợ Mới tổ chức họp để thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

A A

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận 13 tờ trình thuộc các lĩnh vực kinh tế-ngân sách, văn hóa-xã hội và pháp chế. Các đại biểu thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công (giai đoạn 2016-2020) và chủ trương đầu tư dự án (giai đoạn 2020-2024), trong đó Chợ Mới có 3 dự án: đường kênh Long Điền A-B, cụm dân cư ấp Long Hòa, Trường THCS Lê Hưng Nhượng và Nguyễn Văn Tây.

Các đại biểu thống nhất cao với các tờ trình về đề án nâng đô thị TP. Long Xuyên đạt chuẩn đô thị loại I, đô thị thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; sửa đổi, bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng...

HẠNH CHÂU