Họp Tổ Đại biểu số 8 HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Thoại Sơn

09/06/2023 - 10:27

 - Ngày 9/6, Tổ Đại biểu số 8 HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Thoại Sơn tổ chức cuộc họp với các ban, ngành huyện để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp các dự thảo, tờ trình trước kỳ họp lần thứ 14 (giữa năm 2023) của HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất nội dung các tờ trình, báo cáo dự kiến được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang sắp tới, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến đối với các tờ trình liên quan đến việc kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn.

Cụ thể, các đại biểu cho rằng cần tổ chức công tác kế toán cho các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; có giải pháp thực hiện mục tiêu chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt; kiến nghị việc đầu tư, nâng cấp cầu giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 943 xứng tầm, nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập của tỉnh; xem xét chế độ thù lao cho cộng tác viên dân số cấp xã…

PHƯƠNG LAN