Hướng công tác dân vận về cơ sở

29/06/2022 - 07:24

 - Công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhằm vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thời gian qua, huyện Thoại Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận.

A A

Thực hiện tốt công tác dân vận góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Đẩy mạnh công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế là góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Mỗi giai đoạn, công tác dân vận có nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, công tác dân vận được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu, với quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong công tác vận động, chăm lo và phục vụ.

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn) đã tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nội dung thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng thời, tổ chức họp dân thông báo cụ thể hình thức đóng góp của người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM để nhân dân hiểu rõ và tự giác tham gia đóng góp xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Xác định người dân là chủ thể và là người thụ hưởng kết quả từ chương trình xây dựng NTM, để thực hiện đạt kết quả cao thì người dân phải thông suốt và đồng tình hưởng ứng một cách tích cực. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Phú Đông đã tập trung tổ chức các cuộc họp dân rộng khắp ở địa bàn các ấp để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM, với phương châm “Tích cực, kiên trì vận động”, tạo điều kiện cho “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Chủ trì các cuộc họp dân đều do Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã phụ trách. Thời gian qua, đã tổ chức trên 25 cuộc họp dân ở các ấp, có trên 1.100 lượt hộ dân tham dự. Xã Mỹ Phú Đông còn tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đài Truyền thanh xã thực hiện các chuyên mục tuyên truyền “Xây dựng NTM nâng cao” để nhân dân tiếp thu và tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng NTM nâng cao. Lịch phát thanh được thực hiện thường xuyên (2 lần/ngày, mỗi lần 15-30 phút).

Còn ở xã Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn), Đảng ủy, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các ngành phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội vận động từng hộ gia đình thực hiện xây dựng NTM nâng cao với nhiều hình thức, như: Chỉnh trang hàng rào, cải tạo vườn tạp, đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất, thu gom rác thải… Từ năm 2018 đến nay, UBMTTQVN xã tập trung tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, tham gia giám sát việc xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, huy động các nguồn lực được trên 5 tỷ đồng để cất mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận từ huyện đến cơ sở nên nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cùng địa phương trong các công trình phúc lợi xã hội, giúp nhau giảm nghèo, tham gia trồng cây xanh, làm hàng rào, cột cờ, đóng góp công sức và tiền của cùng chính quyền địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội. Nhiều hộ nông dân tích cực tham gia các phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng.

6 tháng đầu năm 2022, hệ thống mặt trận trên địa bàn huyện Thoại Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội được triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đặc biệt là xây dựng NTM nâng cao. Toàn huyện đã vận động Quỹ Vì người nghèo được gần 15 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật). Qua đó, hỗ trợ cất mới 50 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 30 căn; phối hợp tổ chức thành công diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại các xã, thị trấn… Đây là diễn đàn do Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn triển khai thực hiện với mong muốn gần dân, sát dân, trên tinh thần “tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức”. Qua đó, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống nhân dân, vì trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến góp ý của nhân dân.

“Để công tác dân vận ngày càng hướng về cơ sở, hệ thống chính trị huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xây dựng thái độ, phong cách dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với trách nhiệm thực hiện công vụ. Đồng thời, bám sát cơ sở, dự báo tình hình, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - ông Nguyễn Ngọc Thơ nhấn mạnh.

PHƯƠNG LAN