Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

23/11/2023 - 14:40

 - Sáng 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho 180 lãnh đạo, cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao.

Đại biểu và học viên tham dự lớp tập huấn

Trong 2 ngày 23 và 24/11, các học viên được tập huấn các nội dung: Các kỹ năng cơ bản trong quá trình nhận diện, xác định di sản văn hóa phi vật thể; các nội dung, cách làm, các mô hình thực hiện chỉ tiêu 13.7; sự cần thiết xây dựng cơ sở văn hoá trong xây dựng nông thôn mới; quy trình thẩm tra công nhận các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cấp xã; quyết định của UBND tỉnh An Giang về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao; hồ sơ minh chứng các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao; triển khai hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025…

Tin, ảnh: THANH HÙNG