Hướng đến chuyển đổi số lĩnh vực truyền thông, báo chí

02/10/2023 - 06:11

 - Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) An Giang chủ động triển khai, cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ đạt nhiều kết quả, nhất là góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số của tỉnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực. 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ được đánh giá từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên…

Đảng bộ Sở TT&TT An Giang có 35 đảng viên, với 3 chi bộ trực thuộc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, triển khai tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Báo chí; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; phát thanh và truyền hình; bưu chính, viễn thông, chuyển đổi số; Đề án 06/CP của Thủ tướng Chính phủ…

Tổ chức tốt việc quản lý thông tin trên môi trường mạng, trên báo chí; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nhanh chóng các thông tin không chính xác, lập lại trật tự trong việc sử dụng mạng xã hội. Tổ chức triển khai tốt hoạt động truyền thông các sự kiện quan trọng...

Trong đại dịch COVID-19, Sở TT&TT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai rất hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý thông tin về phòng, chống dịch COVID-19, góp phần rất quan trọng vào kết quả chung của tỉnh.

Ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) huyện An Phú cuối năm 2022

Sở TT&TT thực hiện tốt nhiệm vụ ngành, tổ chức thành công “Chuỗi sự kiện chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2022”; ra mắt Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang. Đến nay, toàn tỉnh có 8/11 huyện, thị xã, thành phố triển khai thử nghiệm IOC cấp huyện. Đồng thời, đang triển khai các thủ tục để thực hiện nâng cấp Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư...

Phó Giám đốc Sở TT&TT An Giang Nguyễn Thanh Hải cho biết, nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong tổng số 34 chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra, đã thực hiện đạt 28 chỉ tiêu; 2 chỉ tiêu không còn thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành nên không đánh giá. Trong 9 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, đã đạt 7 chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thực hiện tốt; triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị có tư tưởng ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ... 

Đến dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Sở TT&TT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Như Anh khẳng định: “Đảng bộ Sở TT&TT có vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai lệch”.

Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở TT&TT An Giang tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm, như: Đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; công tác chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; quản lý, giám sát trên không gian mạng… Mục tiêu trong công tác tham mưu phải lấy lợi ích của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm giá trị cốt lõi để hướng tới. Tập trung đoàn kết, triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chủ đề Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Khát vọng, nêu gương, trọng tâm, bứt phá”; quan tâm tạo điều kiện làm việc và chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động…

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT Lê Quốc Cường khẳng định, tiếp tục phát huy đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới hoạt động; trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chủ động nắm bắt dư luận xã hội để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh. 

“Mặc dù, chúng ta rất quyết tâm nhưng kết quả nửa nhiệm kỳ chưa đạt như mong đợi. Tình hình thông tin giả, thông tin sai sự thật trên môi trường Internet, mạng xã hội rất phức tạp, khó quản lý. Trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an toàn thông tin chưa có nên ảnh hưởng đến công tác chủ động rà quét…

Yêu cầu toàn ngành tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa, có giải pháp đột phá, phát huy hiệu quả nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ” - đồng chí Lê Quốc Cường nhấn mạnh.

“Đảng bộ Sở TT&TT An Giang cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý lĩnh vực TT&TT, tham mưu tốt cho tỉnh thực hiện chương trình chuyển đổi số; phối hợp trong đấu tranh phản bác các thông tin sai trái. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; phát huy khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ để đổi mới, chủ động, sáng tạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh” - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Như Anh nhấn mạnh.

HỮU HUYNH