Hướng đến "Thành phố trẻ đáng sống" Châu Đốc

08/05/2024 - 06:00

 - “Cùng với mục tiêu đến năm 2030, trở thành đô thị loại I, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cần nêu cao quyết tâm chính trị, nỗ lực, phấn đấu trở thành đô thị thông minh, văn minh, xứng tầm là thành phố trẻ đáng sống” - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi nhấn mạnh.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Võ Chí Trung cho biết, quý I/2024, với sự lãnh, chỉ đạo kịp thời, chủ động của Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc cùng sự tập trung, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố đạt kết quả khả quan, đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Nổi bật, lượt khách tham quan tiếp tục tăng hơn 10% so cùng kỳ (đạt 2,7 triệu lượt), khách lưu trú đạt 113% kế hoạch năm 2024. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện quý I/2024 đạt 56,3% so dự toán tỉnh và thành phố giao, đạt hơn 188% so cùng kỳ.

Các công trình tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

 Các công trình, dự án đầu tư, xây dựng phục vụ phát triển du lịch, hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh tiến độ. Công trình do Trung ương, tỉnh đầu tư trên địa bàn tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh cho kinh tế địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát cơ sở; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quan hệ với các địa phương giáp biên giữ vững, ổn định tuyến biên giới...

“Kết quả đạt được trong quý I/2024, cùng những thời cơ, thuận lợi sẽ tạo động lực để Đảng bộ thành phố hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm 2024, tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025” - Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi bày tỏ.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Đồng chí Lâm Quang Thi cho rằng, quý II/2024 là cao điểm lễ hội và các sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố, trong đó có kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế, kỷ niệm 195 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu. Đặc biệt là Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2024, kết hợp kỷ niệm 10 năm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tiến tới được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại... Do đó, các hoạt động phải được tổ chức chu đáo, an toàn và hiệu quả.

“Các cấp ủy, tổ chức Đảng nêu cao quyết tâm chính trị, tiếp tục bám sát, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển TP. Châu Đốc, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Tiếp tục rà soát mục tiêu, chỉ tiêu còn thấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung vào 3 khâu đột phá (xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực), đề ra biện pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Cần lấy Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm nền tảng, “xương sống“ thực hiện nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Đảng bộ thành phố. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu mục tiêu đến năm 2030, Châu Đốc trở thành đô thị loại I” - đồng chí Lâm Quang Thi đề nghị.

Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh theo kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề năm 2024 của tỉnh “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2024 cụ thể từng tháng, từng quý...

THU THẢO