Huyện Tri Tôn có thêm 2 cán bộ lãnh đạo nữ

26/01/2022 - 08:44

 - Ngày 24-1, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

A A

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí (thứ 2, từ phải sang) và Phó Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Men Sây Ma (thứ 2, từ trái sang) trao quyết định cho các công chức lãnh đạo

Cụ thể, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn Nguyễn Thành Kim giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn; thời hạn 5 năm.

Trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Ái Thủy (công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện Tri Tôn) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tri Tôn; thời hạn 5 năm.

Trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Ngân (công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn; thời hạn 5 năm.

NGÔ CHUẨN