Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức giao ban, kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

18/08/2022 - 14:45

 - Sáng 18/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị giao ban, kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

A A

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương trao Bằng khen cho 2 tập thể

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều trao Bằng khen cho 3 cá nhân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; lãnh đạo các huyện thuộc cụm 2, gồm: TP. Long Xuyên, huyện Thoại Sơn và huyện Châu Thành cùng tham dự hội nghị.

Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện ngày càng sâu rộng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Điển hình như: Mô hình Quỹ Khuyến học- Khuyến tài; diễn đàn “Lắng nghe dân nói”; Hội Mái ấm tình thương; Camera đảm bảo an ninh trật tự; phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị mắc bệnh tim bẩm sinh...

Nhận thức tầm quan trọng của Kết luận 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Huyện ủy Thoại Sơn đã ban hành Kế hoạch 52-KH/HU về việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Qua đó, đã mở 275 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, có 4.489 lượt đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 99,75% tổng số đảng viên.

Phát biểu kết luật hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đề nghị thời gian tới, Đảng bộ huyện Thoại Sơn cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Kết luận 01–KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt, cần có phương pháp đổi mới nội dung, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời, quan tâm đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà người dân quan tâm…

Dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

PHƯƠNG LAN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu