Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

25/01/2021 - 16:13

 - Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương- Sáng tạo - Phát triển”, hôm nay (26-1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước (tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc).

A A

Đoàn Chủ tịch biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Cổng thông tin daihoi13.dangcongsan.vn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021. Đại hội XIII tiến hành thảo luận, thông qua: báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trình Đại hội XIII).

Trước đó, ngày 25-1, sau khi đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ, 1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị. Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm: báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

THU THẢO (Tổng hợp)