Ba mũi vaccine Pfizer/BioNTech có thể hiệu quả tuyệt đối với biến thể Omicron

Ba mũi vaccine Pfizer/BioNTech có thể hiệu quả tuyệt đối với biến thể Omicron