Khởi động Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ

17/03/2023 - 11:19

 - Sáng 17/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01), đồng thời phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023, nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939). Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Bích Phượng chủ trì điểm cầu An Giang.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Bích Phượng chủ trì tại điểm cầu An Giang

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, được Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu đến năm 2025 củng cố, hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 hợp tác xã, 5.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.

Đồng thời, tạo việc làm ổn định cho 15.000 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã, 40.000 lao động nữ trong tổ hợp tác và 100% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong khuôn khổ chương trình, còn diễn ra lễ phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023, với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”, nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp; khởi sự kinh doanh.

HẠNH CHÂU

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong