Kiểm tra 73 cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa

25/05/2020 - 05:17

 - Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang đã triển khai 4 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với 73 cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và các địa phương có khu điểm du lịch.

A A

Qua kiểm tra, đã phát hiện 9 cơ sở vi phạm, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở khắc phục và cam kết không tái phạm. Ngoài ra, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch  An Giang theo dõi, giám sát 34 đoàn hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh biểu diễn tại tỉnh.

Qua giám sát, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình hoạt động. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được duy trì để kịp thời xử lý những vi phạm.

H.C