Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Lương An Trà

17/11/2023 - 14:43

 - Ngày 17/11, Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang Phạm Thái Bình dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn). Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Kiểm tra tiến độ nông thôn mới nâng cao xã Lương An Trà

Đến nay, xã Lương An Trà đạt 16/19 tiêu chí và 70/75 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, do trên địa bàn xã đang thi công tuyến Đường tỉnh 958 nên cảnh quan môi trường nhìn chung chưa đảm bảo. UBND xã dự kiến khi đoạn đường thi công xong, sẽ bố trí thêm cây kiểng trên vỉa hè, tạo cảnh quan, đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đối với 3 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 1, tiêu chí 13 và 14), UBND xã Lương An Trà đề nghị UBND huyện Tri Tôn sớm thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Lương An Trà giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để triển khai thực hiện; đang hoàn thành hồ sơ sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đối với chanh không hạt; tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Đoàn công tác Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang đề nghị xã Lương An Trà cần quan tâm tới các tiêu chí về cảnh quan môi trường nông thôn, phát triển kinh tế bền vững, xem xét lại các nghị quyết, kế hoạch, biên bản của hợp tác xã, quan tâm lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về nông thôn mới, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo và hồ sơ minh chứng nông thôn mới nâng cao.

N.C