Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Phú Lâm

15/06/2022 - 16:09

 - Ngày 15/6, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang đã làm việc với UBND xã Phú Lâm (huyện Phú Tân) về đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao trong năm 2022.

A A

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo đề nghị các ngành huyện hỗ trợ các giải pháp cho xã Phú Lâm về đích theo đúng lộ trình

Thực hiện theo bộ tiêu chí, chỉ tiêu NTM nâng cao theo Quyết định 318/QĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ, đến nay, xã Phú Lâm đã đạt 11/19 tiêu chí và 49/75 chỉ tiêu; còn 8 tiêu chí và 16 chỉ tiêu chưa đạt.

Để đạt các chỉ tiêu và tiêu NTM nâng cao, cả hệ thống chính trị xã Phú Lâm quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để nâng mức thu nhập bình quần đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người năm; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; tổ chức các lớp dạy nghề, giải quyết việc làm; phấn đấu có 2 sản phẩm địa phương được công nhận sản phẩm Ocop đáp ứng theo tiêu bộ tiêu chí mới…

Phó Chủ tịch UBND Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo đã đề nghị các ngành huyện phối hợp xã Phú Lâm bám sát thực hiện theo từng tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, có kế hoạch giải pháp cụ thể hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo bộ tiêu chí mới.

Đồng thời, duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo, quốc phòng an ninh, giáo dục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, tôn tạo cảnh quan môi trường…, với quyết tâm đưa xã Phú Lâm đạt chuẩn xã NTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra.

MỸ HẠNH