Ký kết quy chế phối hợp hoạt động Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Bảo hiểm xã hội tỉnh

14/04/2021 - 19:57

 - Sáng 14-4, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp liên ngành giai đoạn 2015-2020 và tiến hành ký kết quy chế phối hợp hoạt động 2 ngành giai đoạn 2021-2025.

A A

2 ngành ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang khen thưởng cho tập thể xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế phối hợp hoạt động 2 ngành, giai đoạn 2015-2020

2 ngành thống nhất phối hợp thực hiện 9 nội dung trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, trọng tâm là phối hợp nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm; thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó,  phối hợp thanh tra chuyên ngành, thực hiện khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2015-2020. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế phối hợp hoạt động 2 ngành, giai đoạn 2015-2020.

MỸ HẠNH