Liên kết Tập đoàn Lộc Trời triển khai mô hình sản xuất mới

22/09/2021 - 15:07

 - Sáng 22-9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì cuộc họp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời để thảo luận về kết quả liên kết sản xuất vụ hè thu 2021, triển khai vụ thu đông 2021, kế hoạch vụ đông xuân 2021-2022. Đồng thời, thảo luận kế hoạch hợp tác giai đoạn 2022-2025 theo biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh An Giang với Tập đoàn Lộc Trời.

A A

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm phát biểu tại cuộc họp (ảnh chụp qua ứng dụng Zoom)

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn phát biểu tại cuộc họp (ảnh chụp qua ứng dụng Zoom)

Cùng dự có Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Nhiên; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã An Giang Trần Văn Cứng; Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang Võ Hồng Nho…

Tại cuộc họp, Tập đoàn Lộc Trời và các sở, ngành tỉnh thống nhất về phương hướng, giải pháp đẩy mạnh hợp tác liên kết sản xuất theo mô hình mới. Trong đó, tập trung tuyên truyền, tập huấn để nông dân, tổ chức nông dân (hợp tác xã, tổ hợp tác) hiểu mục đích, ý nghĩa, lợi ích bền vững khi liên kết sản xuất; xây dựng vùng nguyên liệu liên kết cụ thể; thí điểm xây dựng mã vùng trồng cho cây lúa tại huyện Thoại Sơn…

Đại diện các sở, ngành, đơn vị sẽ cử thành viên tham gia Tổ điều phối hỗ trợ Tập đoàn Lộc Trời thực hiện biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh An Giang để thống nhất kế hoạch hành động. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh phát động thi đua triển khai liên kết sản xuất; có sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời…

Vụ thu đông 2021, Tập đoàn Lộc Trời có nhu cầu liên kết, thu mua lúa, nếp trên địa bàn An Giang với diện tích 46.806ha, gồm các mô hình: LT123 (3.778ha), bao tiêu truyền thống (3.028ha), liên kết đối tác tiêu thụ 40.000ha.

Năm 2022, nhu cầu liên kết nâng lên 109.960ha, được bố trí thực hiện theo các mô hình: LT123 là 43.250ha, mô hình truyền thống 12.860ha và mô hình liên kết đối tác tiêu thụ 60.000ha.

NGÔ CHUẨN