Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

18/05/2021 - 05:35

 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Để cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân, cùng với cả hệ thống chính trị, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, giúp người dân nắm vững thông tin về cuộc bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, hướng tới bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới thành công.

A A

Kiểm tra công tác tuyên truyền tại điểm bầu cử thị trấn An Châu (huyện Châu Thành)

Thời gian qua, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung triển khai các bước, quy trình bầu cử diễn ra đúng quy định, tiến độ. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chủ động ban hành các văn bản để triển khai thực hiện và hướng dẫn UBMTTQVN cấp huyện và xã thực hiện các nhiệm vụ của mình trong bầu cử theo quy định. Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp phát huy vai trò trong việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các hội nghị ở nơi cư trú được tổ chức chu đáo, đúng thành phần, số lượng; nghiêm túc, chất lượng và bảo đảm thời gian theo quy định. Công tác hiệp thương được Ban Thường trực MTTQVN các cấp tiến hành công khai, dân chủ, theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh thống nhất lập danh sách chính thức 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH; 103 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 632 người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND cấp huyện; 7.031 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đồng thời, tổ chức niêm yết danh sách và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên tại các điểm công cộng và khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. UBMTTQVN các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tham gia chuẩn bị bầu cử, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị khắc phục để bảo đảm đúng quy trình.

Đến nay, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã cơ bản tổ chức xong hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên ĐBQH khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua các buổi gặp gỡ, tiếp xúc, cử tri ở các địa phương đánh giá cao những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và nhân dân ở nơi cư trú; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời, các cử tri đã kiến nghị với những người ứng cử nhiều vấn đề cùng quan tâm, như: phát triển kinh tế nông nghiệp; giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng giao thông… Bên cạnh đó, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu đại diện của nhân dân.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho “Ngày hội của non sông” đã cơ bản hoàn tất, đúng quy trình thủ tục và quy định của pháp luật. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh An Giang đã chủ động các phương án ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cử tri khi tham gia bỏ phiếu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù của các giới, tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đang tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, vận động cử tri đi bầu sớm, bầu đủ số lượng, đúng quy định đạt tỷ lệ cao nhất, để lựa chọn được người đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho cử tri khi đi bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ của MTTQ trong công tác bầu cử; giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; việc tiếp nhận xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử... góp phần để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

KHÁNH MY

Những ngày này, tiếng loa truyền thanh tuyên truyền bầu cử rộn ràng từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố đến các khu dân cư, khóm, ấp. Trên các trục đường chính, các điểm tổ chức bầu cử đều trang trí nhiều khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tạo nên khí thế sôi nổi, hân hoan hướng về ngày hội toàn dân.