Một số điểm mới trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi

25/05/2020 - 15:32

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) yêu cầu lái xe môtô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện luôn bật đèn nhận diện khi tham gia giao thông, nghiêm cấm dùng tay sử dụng điện thoại di động khi lái ôtô...

A A

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được xây dựng thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đường bộ.

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có nhiều điểm mới rất đáng chú ý.

Theo Vietnam+