Mỹ Khánh - xã nông thôn mới nâng cao

20/06/2022 - 02:09

Xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được xác định là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Khánh. Qua đó, góp phần làm bộ mặt nông thôn của địa phương được nâng lên rõ rệt, hoàn thành xây dựng NTM nâng cao.

A A

Sau khi được công nhận danh hiệu đạt chuẩn xã NTM vào năm 2016, hàng năm, UBND xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đều triển khai kế hoạch giữ vững và phát huy thành quả, tiến tới thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao. Từ năm 2018 đến nay, chuyển đổi 55ha diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Mở rộng diện tích nhân giống lúa chất lượng cao từng vụ từ 35ha lên 70ha, đảm bảo nhu cầu giống sản xuất trong xã và khu vực lân cận. Diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao đạt trên 75% diện tích toàn xã.

Hiện nay, xã đang tập trung đẩy mạnh xây dựng “Cánh đồng lớn” (180ha), ứng dụng công nghệ cao, gắn với mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ lúa bền vững giữa Hợp tác xã (HTX) sản xuất nông sản chất lượng cao với Công ty TNHH thương mại Trung Sang (250ha/năm tại tiểu vùng 8, 9, 10 ấp Bình Hòa 2).

Trên địa bàn xã Mỹ Khánh có 6 mô hình nổi bật trong xây dựng NTM nâng cao, mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình, gồm: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế (cây ăn trái, rau màu, thủy sản); mô hình ứng dụng công nghệ cao (bưởi da xanh, dâu tằm, dưa lưới...); mô hình nông trại sinh thái canh tác nông nghiệp và du lịch sinh thái cộng đồng (Nông trại Phan Nam; Khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh).

Bên cạnh đó, đường giao thông, hệ thống mương nội đồng được xây dựng, giúp hệ thống giao thông, thủy lợi hoàn chỉnh, hệ thống kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh. Diện tích thu hoạch lúa bằng cơ giới đạt 100%, giúp xã hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng NTM.

Trong công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, xã tập trung thực hiện các chính sách thu hút mời gọi đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp. Toàn xã hiện có 40 cơ sở (xay xát lúa gạo, sấy lúa công nghệ cao, sản xuất đồ gỗ, gia công đồ nhôm); hàn tiện, sản xuất cửa sắt, nhà tiền chế, sơn tĩnh điện, vật liệu xây dựng... giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.

Hiện, xã Mỹ Khánh không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 61,6 triệu đồng/người/năm; 100% hộ sử dụng điện sinh hoạt, nước sạch; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 88,6%. 

Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chính sách xã hội cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được chính quyền xã chăm lo chu đáo, giải quyết chế độ chính sách kịp thời. Việc chăm lo đời sống tinh thần cho người dân và sự nghiệp giáo dục của xã cũng được quan tâm.

Ngày 6/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã Mỹ Khánh đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” năm 2021. “Những thành tựu trên là kết quả của quá trình xây dựng NTM một cách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân... cùng với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành, Thành ủy, UBND thành phố. Xã Mỹ Khánh chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của người dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được cải thiện; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt kết quả quan trọng; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện. Đặc biệt là an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững ổn định” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh Nguyễn Văn Mánh nhấn mạnh.

Để duy trì, giữ vững và nâng chất xã NTM nâng cao, hướng tới NTM kiểu mẫu, địa phương tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao vào tiểu vùng quy hoạch chuyên canh, tạo ra sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch theo nhu cầu thị trường. Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư, nâng chất cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân; chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, giảm nghèo bền vững. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM và đời sống văn hóa, từng bước xây dựng phong cách người dân Mỹ Khánh hiền hòa, thân thiện, mến khách. Tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Sau 5 năm triển khai, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã Mỹ Khánh đạt 72,8 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 6,34%, còn lại là ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép chương trình, dự án, vốn vay, huy động khác...

NGUYỄN HƯNG