Mỹ Phú Đông đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021

12/05/2022 - 14:18

 - Sáng 12/5, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Mỹ Phú Đông đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao (NTM)” năm 2021.

A A

Mỹ Phú Đông đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” năm 2021

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang vì có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao Mỹ Phú Đông năm 2021

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện Thoại Sơn vì có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng xã NTM nâng cao Mỹ Phú Đông năm 2021

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Phú Đông trong xây dựng NTM nâng cao. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân.

Cùng với đó, quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy việc liên kết sản xuất và hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; xây dựng liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với triển khai hiệu quả Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đặc biệt, tập trung phát triển các sản phẩm tiềm năng, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm thuộc lĩnh vực du lịch. 

Giai đoạn 2019 – 2021, tổng mức đầu tư xây dựng NTM nâng cao ở xã Mỹ Phú Đông trên 30,7 tỷ đồng. Đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã gần 62 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 11 triệu đồng so năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo còn 7/1.055 hộ, chiếm tỷ lệ 0.66%...

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; tặng Bằng khen kèm logo cho 1 cá nhân; UBND huyện Thoại Sơn, UBND xã Mỹ Phú Đông tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng xã NTM nâng cao Mỹ Phú Đông năm 2021.

PHƯƠNG LAN