Nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị ở Phú Tân

01/11/2019 - 07:02

 - Tại huyện Phú Tân, thời gian qua, vấn đề bình đẳng giới được chú trọng thực hiện bằng nhiều chương trình, giải pháp hợp lý. Đặc biệt, địa phương luôn quan tâm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị và đạt được những kết quả nổi bật.

A A

Theo thống kê của Phòng Nội vụ, những năm qua, đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn huyện phát triển tương đối nhanh. Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng ngày càng tăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là 2/13 đồng chí, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 9/42 đồng chí. Đảng bộ xã, thị trấn có 55 nữ/246 Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó 7/18 xã, thị trấn có tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ chiếm từ 25% trở lên. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 cấp huyện là 14/40 đại biểu; cấp xã, thị trấn là 133/513 đại biểu, đặc biệt tỷ lệ nữ ứng cử viên sau vòng hiệp thương 3 cao nhất so với một số nhiệm kỳ gần đây. Đội ngũ cán bộ nữ đang tham gia ở mọi lĩnh vực: công tác Đảng và đoàn thể, quản lý nhà nước… hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ trên sẽ tiếp tục được duy trì nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia vào bộ máy nhà nước các cấp, đặc biệt là trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Cán bộ nữ huyện Phú Tân luôn nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Để có đánh giá toàn diện hơn, Phú Tân là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức hội thảo về công tác cán bộ nữ nhằm chuẩn bị cho năm 2020 tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân, kết quả có được trước hết từ sự nỗ lực phấn đấu của bản thân đội ngũ cán bộ nữ. Các chị em đã có nhiều cố gắng, đạt chuẩn hóa chức danh về trình độ chuyên môn lẫn chính trị, tận tâm tận lực với công việc, vượt lên rào cản của định kiến giới, vươn lên khẳng định bản thân. Kế đến là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ, nhất là người đứng đầu trong tất cả các khâu: quy hoạch, đào tạo và đề bạt, bổ nhiệm. Bên cạnh đó, còn có sự tham mưu tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ với cấp ủy Đảng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Trong truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp tuyên truyền trên nhiều kênh, chuyên mục, tiết mục… phổ biến sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.

Tuy tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tại cơ sở và cấp huyện có tăng hơn nhiệm kỳ trước nhưng chưa đạt tỷ lệ 25% theo mục tiêu chiến lược đến năm 2020. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy ở một số nơi còn thấp, như xã: Phú An, Phú Long, Hiệp Xương, Tân Trung, Hòa Lạc. Có 6/18 xã, thị trấn có tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp xã dưới 25%. Tỷ lệ cơ quan có từ 30% nữ trở lên có lãnh đạo là nữ còn thấp (49,57%), đáng chú ý là khối các ngành hành chính, sự nghiệp cấp huyện, khối ngành dọc quản lý, khối các trạm y tế cấp xã, khối các trường THCS… Các đại biểu đã chỉ ra thực tế vẫn còn sự khác biệt rất lớn giữa nam và nữ trong việc tham gia hoạt động chính trị ở các cơ quan, đơn vị. Phụ nữ ít giữ vai trò cấp trưởng và thường được bố trí đảm nhận những lĩnh vực như văn hóa, xã hội. Nguồn cán bộ nữ hiện tại và lâu dài thiếu hụt nghiêm trọng. Mặt khác, tỷ lệ nữ tham gia vào công việc chung của cộng đồng hoặc những vị trí quyết định ở các cấp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu tạo nguồn cho cấp trên. Nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan của sự bất cập này có thể kể ra như: công tác tuyên truyền, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các ngành, định kiến giới, cơ chế chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, gánh nặng gia đình, trình độ và năng lực của nữ giới… Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Liêm, không chỉ riêng huyện Phú Tân, đây còn là thực tế chung của các đơn vị ở các huyện, thị xã, thành phố khác.

Nhìn chung, đến năm 2019, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phụ nữ tham gia các lĩnh vực chính trị ở huyện Phú Tân (giai đoạn 5 năm) đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, chính quyền cũng như các ban, ngành, đoàn thể các cấp. So sánh các tỷ lệ đạt được với từng nhiệm kỳ trước đây đã tăng lên rất nhiều. Sau hội thảo, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tiếp tục lấy ý kiến các ngành, đơn vị để rà soát lại các chính sách có liên quan đến công tác Phụ nữ để kiến nghị, đề xuất đối với cấp trên, các ngành chức năng.

 MỸ HẠNH