Nâng chất các mô hình, hướng đến xây dựng “xã hội học tập”

08/03/2018 - 05:24

 - Năm qua, Hội Khuyến học (HKH) các cấp trong tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động, đưa công tác KH, khuyến tài hoạt động hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

A A

Năm 2017, phong trào KH tỉnh nhà đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là sự ra đời Ban KH (thuộc Trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo) làm cơ sở hình thành nhiều Chi HKH gắn với Ban Trị sự ở các phường, xã.

Toàn tỉnh có 156 xã, phường, thị trấn thành lập HKH, 893 Ban KH doanh nghiệp, tôn giáo, cơ quan, đơn vị và 1.637 Chi HKH khu dân cư, trường học… nâng tổng số tổ chức KH dưới cơ sở lên 2.530 và 1.217 Tổ Nhân dân KH.

Phát triển mới 49.787 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 235.609, vượt kế hoạch đề ra (10,87%/10%), làm cơ sở cho việc tăng trưởng nhanh số hội viên trong những năm tiếp theo.

Nguồn vận động và cấp phát quỹ KH thu được cao nhất từ trước đến nay (trên 49,3 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so năm 2016), qua đó cấp phát 6.996 suất học bổng (chưa kể do cấp huyện, xã cấp phát).

Chương trình “Tiếp bước đến trường” tiếp nhận hơn 16 tỷ đồng đã kịp thời hỗ trợ cho 77.401 học sinh, sinh viên (HS, SV) vượt qua khó khăn để đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học.

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác KH, khuyến tài được khen thưởng

hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng có nhiều khởi sắc, nhất là các lớp tập huấn đầu bờ, dạy nghề… góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch nghề nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống người dân, tham gia hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả. HKH tỉnh và HKH các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến tất cả cán bộ làm công tác KH cơ sở.

Việc xây dựng các mô hình xã hội học tập được các địa phương quan tâm thực hiện. Đồng hành cùng HKH tỉnh trong việc chăm lo cho HS, SV nghèo, nhiều cơ quan, đoàn thể đã hình thành nhiều nguồn học bổng như: học bổng y tế Nguyễn Văn Hưởng (Tỉnh đoàn), học bổng “Vì nữ sinh nghèo hiếu học” (Hội LHPN tỉnh), học bổng Tôn Đức Thắng dành cho con em cán bộ, công chức nghèo (Liên đoàn lao động tỉnh), học bổng ATV tiếp bước đến trường (Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang), học bổng cô Năm Hoa (Báo An Giang)…

Năm qua, Tỉnh ủy chủ trương vận động thực hiện tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng trong toàn thể cán bộ, công chức để xây dựng quỹ “An sinh xã hội” và quỹ KH được trích 10% từ nguồn này. Hàng năm, HKH tỉnh còn phối hợp Hội đồng hương An Giang tại TP. Hồ Chí Minh vận động, hỗ trợ SV An Giang đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn…

Tại hội nghị Ban Chấp hành HKH tỉnh lần thứ 3 (khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020) và tổng kết công tác năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018, HKH đề ra phương châm công tác KH năm 2018 và những năm tiếp theo là: “Gắn kết công tác KH với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.

Trong đó, tập trung phát triển mạnh mẽ số lượng hội viên, phát triển tổ chức KH rộng khắp ở các địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền , giáo dục mạnh mẽ về công tác KH, tư tưởng học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những đóng góp của HKH các cấp, góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, yêu cầu các cấp hội tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để phát triển hội viên (ít nhất 12%/tổng dân số) tích cực vận động người dân không để con em bỏ học giữa chừng và phát triển các mô hình (gia đình - dòng họ hiếu học…) hướng đến xây dựng “xã hội học tập”.

Gắn công tác KH với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- đào tạo và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. HKH các cấp tiếp tục phối hợp ngành giáo dục và đào tạo thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ HS bỏ học, nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo tốt việc học của HS; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn quỹ ở các cấp hội. Nâng chất quỹ “Tiếp bước đến trường”; mở rộng nhiều chương trình KH, khuyến tài để chăm lo tốt hơn cho việc học của HS, SV, nhất là ở vùng khó khăn.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH