Ngành nội chính Đảng: Khắc phục những “khoảng trống, khe hở” để không thể tham nhũng

09/01/2021 - 17:01

 - Ngày 9-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự, chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Năm 2020, ngành nội chính Đảng đã triển khai đồng bộ các nội dung công việc, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đã đề ra, đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nhất là tập trung cao cho việc nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng… 

Năm 2021, ngành nội chính Đảng quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Tiếp tục tham mưu, đề xuất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, PCTN và CCTP được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thành các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước… 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị ngành nội Chính Đảng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, cần kịp thời khắc phục những “khoảng trống, khe hở” để không thể tham nhũng. Đồng thời, có cơ chế hiệu quả để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám phòng, chống tham nhũng…

THU THẢO