Nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới ở Châu Thành

27/12/2023 - 16:42

 - Ngày 27/12, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) Nguyễn Tấn Phong chủ trì cuộc họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới, được áp dụng tại 2 xã: Vĩnh Nhuận và Vĩnh An.

Quang cảnh cuộc họp

3 mô hình được đánh giá nghiệm thu, gồm: Ứng dụng hệ thống tưới phun tự động điều khiển bằng điện thoại cho vườn sầu riêng tại xã Vĩnh Nhuận; Ứng dụng hệ thống tưới phun điều khiển bằng điện thoại cho vườn sầu riêng tại xã Vĩnh Nhuận; Ứng dụng hệ thống tưới tự động bằng pin năng lượng mặt trời cho vườn sầu riêng xã Vĩnh An.

Tổng kinh phí thực hiện mỗi mô hình từ 400-510 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng. Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, 3 cả 3 mô hình được đánh giá hoàn thành mục tiêu, nội dung, quy mô và mức độ đạt được so với yêu cầu; mang hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, hoàn toàn có khả năng nhân rộng…

L.H