Nhiều chính sách BHXH, BHYT mới có hiệu lực từ tháng 7-2018

09/07/2018 - 07:19

 - Từ ngày 1-7, có nhiều thay đổi về lương, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) như: tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng; lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%; giảm giá khám, chữa bệnh (KCB) BHYT... Sự điều chỉnh này có tác động lớn tới quy định đóng, hưởng trong lĩnh vực BHXH, BHYT theo hướng có lợi cho người lao động.

A A

Hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục, giải quyết chế độ cho người lao động

Tăng lương cơ sở

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và lực lượng vũ trang từ ngày 1-7, tăng lương cơ sở chính thức từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng/tháng.Theo đó, 9 nhóm đối tượng sẽ được áp dụng chính sách trên, gồm: CB, CC từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4 Luật CB, CC năm 2008; CB, CC cấp xã quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật CB, CC năm 2008; VC trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật VC năm 2010; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố…

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-7, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018. Có 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh hưởng là: CB, CC, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; CB xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng…

Thay đổi mức đóng-hưởng BHYT

Mức lương cơ sở tăng, dẫn đến việc điều chỉnh tỷ lệ đóng-hưởng của người tham gia BHYT theo hướng tăng thêm quyền lợi hưởng. Cụ thể, mức đóng BHYT của người tham gia theo hộ gia đình sẽ tăng từ 702.000 đồng lên 750.600 đồng (mệnh giá thẻ 12 tháng).

Tham gia BHYT theo hộ gia đình được tính giảm trừ như sau:

Người thứ

Mệnh giá thẻ

12 tháng

1

                  750.600đ

2

525.420đ

3

450.360đ

4

375.300đ

Từ người thứ 5 trở đi

300.240đ

Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng BHYT của người tham gia được tăng theo: số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm tài chính làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng. Chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở: điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng.Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dich vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng.

Thay đổi tỷ lệ đóng BHXH

 Khi mức lương cơ sở thay đổi sẽ kéo thay việc điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, cụ thể:

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8%.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương+các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 lần x 8%.

Mức đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện tối đa cũng thay đổi. Cụ thể, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (hoặc tự nguyện) nếu cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (hoặc tự nguyện) chỉ được bằng 20 tháng lương cơ sở. Do đó, mức cao nhất sẽ là 27.800.000 đồng/tháng.

Tăng trợ cấp thai sản

Từ ngày 1-7, mức trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ tăng so với mức hiện hành. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Căn cứ Nghị định 72/2018/NĐ-CP, BHXH tỉnh đã thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1-7-2018.

Theo đó, áp dụng mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính lương đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng: người lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Điều 2, Nghị định số 72/-2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam. Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tham gia BHXH, BHYT theo hệ số lương. Trường hợp người lao động đóng BHXH, BHYT bắt buộc cao hơn 27,8 triệu đồng thì đóng tối đa bằng 27,8 triệu đồng. Người tham gia BHYT theo hộ gia đình và đối tượng chỉ tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng thì mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng.

HẠNH CHÂU