Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4-2019

01/04/2019 - 07:36

 - Nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; cha mẹ được thay đổi họ tên con nuôi; chơi họ (hụi) bắt buộc phải lập thành văn bản... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 4-2019.

A A

Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10-4. Cụ thể, từ thời điểm này, ôtô vừa chở người, vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ôtô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép hơn 1.500kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Hiện nay, lệ phí trước bạ với xe chở người từ 9 chỗ trở xuống là từ 10 - 15%, tùy từng địa phương. Với mức thu lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu của xe 9 chỗ trở xuống, thì lệ phí trước bạ với xe bán tải tới đây sẽ khoảng 6 - 9%, tăng gấp 3 lần so với mức 2% hiện nay.

Cha mẹ được thay đổi họ tên con nuôi

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25-4. Theo nghị định, cha mẹ nuôi được yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch thay đổi họ, chữ đệm và tên của con nuôi theo quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp con đủ 9 tuổi trở lên thì phải được sự đồng ý của con.

Nghị định này chỉ rõ, khi hỗ trợ bằng tiền cho trại trẻ mồ côi thì phải thực hiện thông qua tài khoản của trại. Khi hỗ trợ nhân đạo cho trại trẻ mồ côi, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng cho trẻ em làm con nuôi; cơ sở nuôi dưỡng cũng không được cam kết cho trẻ em làm con nuôi vì lý do đã nhận hỗ trợ nhân đạo.

Nhiều khổ chủ của nạn hụi ở Châu Thành

Chơi họ (hụi) bắt buộc phải lập thành văn bản

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ yêu cầu thỏa thuận về dây họ bắt buộc phải được lập thành văn bản, thay vì có thể được thỏa thuận bằng lời nói như trước kia. Trong văn bản thỏa thuận về dây họ phải có các nội dung chủ yếu sau: thông tin cá nhân của chủ họ và các thành viên (họ tên, số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh và nơi cư trú), số lượng thành viên, phần họ, thời gian diễn ra dây họ, kỳ mở họ, thể thức góp họ, lĩnh họ…

Cũng theo nghị định này, lãi suất khi chơi họ có lãi không được vượt quá 20%/năm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-4.

2 trường hợp tổ chức triển lãm phải xin giấy phép

Theo Nghị định số 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ, có 2 trường hợp tổ chức triển lãm phải xin phép, gồm: triển lãm do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đưa ra nước ngoài; triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tổ chức tại Việt Nam.

Nghị định yêu cầu, các tác phẩm, hiện vật, tài liệu tham gia triển lãm… không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu. Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4.

Quy định về công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-4 quy định về kiểm toán nội bộ, trong đó công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước được thực hiện như sau: bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại UBND cấp tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ ở các đơn vị nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế, không phát sinh đầu mối mới. Ngoài ra, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 1-4, các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 05/2019 phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019.

K.N