Nhiều mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả

19/11/2019 - 07:35

 - 5 năm (2015-2019), ở huyện Chợ Mới đã xuất hiện 594 mô hình dân vận khéo trên 4 lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền, nhân dân ngày một nâng lên.

A A

Nhiều mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả

Tuyến giao thông nông thôn ở huyện Chợ Mới

Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Như Anh cho biết: “Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo sự gắn kết giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý điều hành của chính quyền. Từ đó trở thành động lực, tiền đề để đưa các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của quần chúng nhân dân đạt những kết quả mới“.

Thông qua phong trào, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và cán bộ, đảng viên về công tác dân vận của Đảng, tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân” được nâng lên. Đồng thời phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, có 176 mô hình được đăng ký, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế của địa phương. 5 năm qua, đã vận động nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp số tiền gần 255 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: cầu, đường giao thông nông thôn, trường học, nghĩa địa nhân dân, cất nhà từ thiện, mua xe chuyển bệnh, hiến đất cho các công trình phúc lợi xã hội...

Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao như: sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP; trồng rau màu trong nhà lưới; chuyển dịch từ lúa sang cây có múi; nuôi heo mọi, nuôi trăn, nuôi lươn mang lại kinh tế cao; mô hình tổ hợp tác trồng hoa, trồng khoai lang Dương Ngọc; tiết kiệm vì phụ nữ nghèo...

Với kết quả đó, nhiều công trình phúc lợi xã hội được xây dựng kiên cố, nhiều nhà ở và công trình sản xuất theo công nghệ cao được xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, thuận tiện cho việc học hành của con em, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở nông thôn, góp phần tích cực để kinh tế-xã hội (KTXH) địa phương phát triển. Đặc biệt, nâng cao tỷ lệ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, Chợ Mới có 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; toàn huyện đạt được 14/19 tiêu chí.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, có 191 mô hình, điển hình như: 18/18 xã, thị trấn lắp đặt hệ thống đèn đường nông thôn với chiều dài 428,1km, với tổng kinh phí vận động trên 5,5 tỷ đồng; 50.688 hộ đăng ký trả phí thu gom và xử lý rác thải (đạt 59,34%), số hộ còn lại tự thu gom và xử lý rác đúng quy định; trên 95% gia đình treo ảnh Bác Hồ; vận động xây dựng được 21 nghĩa địa nhân dân, với tổng kinh phí xây dựng gần 7,6 tỷ đồng...

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu cho biết, trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh có 143 mô hình tiêu biểu như: vận động hơn 2,2 tỷ đồng lắp đặt 436 camera an ninh; câu lạc bộ xe honda đầu phòng, chống tội phạm; xây dựng ấp giảm tội phạm và không tệ nạn ma túy; tổ tự quản không có điểm nóng tệ nạn xã hội; cổng rào an ninh trật tự;... góp phần tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, để ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Như Anh, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị đã có 84 mô hình sáng tạo, như: cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp xúc đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; trách nhiệm, thân thiện với nhân dân ở bộ phận một cửa; làm giấy chứng minh nhân dân tại nhà cho người già yếu, bệnh tật... Các mô hình trên đã đem lại kết quả cao trong xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các mô hình “Dân vận khéo” đã thực sự trở thành những giải pháp hữu hiệu giải quyết các vấn đề cơ bản của địa phương, phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng NTM, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

HẠNH CHÂU