Niềm tin và kỳ vọng

14/08/2020 - 06:37

 - Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, mỗi người dân An Giang đều có chung niềm tự hào, phấn khởi trước những thành quả tỉnh đã gặt hái được qua một nhiệm kỳ và kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, An Giang sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn, cuộc sống người dân ngày một tốt đẹp hơn.

A A

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sẽ được tổ chức trong quý III-2020, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, tăng trưởng kinh tế của An Giang bằng mức trung bình cả nước; đến năm 2030 tăng trưởng kinh tế đạt trên mức trung bình cả nước.

Nhiệm kỳ 2015-2020, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng khu vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. GRDP bình quân đầu người tăng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện 3 khâu đột phá (đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính; đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ) theo Nghị quyết Đại hội X đạt nhiều kết quả thiết thực.

Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Qua đợt tổ chức công bố văn kiện và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vừa qua, rất nhiều ý kiến tâm huyết trong các tầng lớp nhân dân mong mỏi Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành; khơi dậy khát vọng, tiềm lực trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển của địa phương; xây dựng khối đoàn kết, củng cố niềm tin trong nội bộ và nhân dân... đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại đưa tỉnh nhà phát triển xứng tầm trong giai đoạn mới.

An Giang là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm của vùng ĐBSCL, Chính phủ đã từng bước ban hành những cơ chế, chính sách để thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm phát triển. Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đang ngày càng cải thiện có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, giao thương giữa An Giang với các tỉnh trong và ngoài vùng.

Trong xu thế hội nhập, An Giang tiếp giáp với Campuchia, là cửa ngõ thông thương giữa ĐBSCL và các nước Đông Nam Á tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biên mậu. Là địa phương có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, cùng với cảnh quan đa dạng, phong phú, lợi thế so sánh để du lịch An Giang trở thành trung tâm du lịch của vùng và là động lực để phát triển kinh tế. Khu vực nông - lâm - thủy sản có triển vọng phát triển khi giá lương thực toàn cầu tăng, thị trường xuất khẩu của tỉnh được mở rộng, thị trường nội địa được quan tâm phát triển… là điều kiện để ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế và là lợi thế so sánh để An Giang trở thành trung tâm nông nghiệp của vùng ĐBSCL và cả nước.

Báo cáo chính trị phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao công tác tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh mong muốn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những đồng chí thật sự có tâm, có tài, nhất là những cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị, không ngại khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy sáng tạo đổi mới đột phá, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ phải có đức, có tài xứng tầm trong tình hình mới để lãnh đạo điều hành, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển...

HẠNH CHÂU