Nỗ lực bảo vệ bình yên vùng biên giới

21/08/2020 - 04:29

 - Đó là mục tiêu của Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

A A

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện Tịnh Biên đã lãnh, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, đã quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước; mệnh lệnh, chỉ thị của công an cấp trên và Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên để kịp thời chỉ đạo lực lượng thực hiện tốt công tác nắm tình hình và tham mưu kịp thời cho cấp lãnh đạo xử lý tốt các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Đặc biệt, lực lượng Công an huyện đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn và công trình trọng điểm, các cơ quan Đảng, nhà nước, bảo vệ tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng… không để xảy ra đột biến, tình huống bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập hoặc phát sinh “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn quản lý. Đồng thời, công tác triển khai lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh lãnh đạo Công an các xã đã phát huy tác dụng trong việc giữ gìn tốt tình hình ANTT tại cơ sở, tạo niềm tin cho nhân dân.

Công an huyện Tịnh Biên nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới

Nhiệm kỳ 2015-2020, Công an huyện Tịnh Biên đã đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn. Theo đó, đã điều tra, khám phá 105/129 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ 359/398 vụ vận chuyển, buôn  bán hàng lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và đã thu giữ hàng hóa tổng giá trị trên 3 tỷ đồng; bắt, xử lý hình sự 11 vụ liên quan 11 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức đấu tranh triệt xóa 159 tụ điểm tệ nạn xã hội liên quan 963 đối tượng; đấu tranh làm rõ 17/17 chuyên án và bắt, xử lý hình sự 54 đối tượng liên quan; tổ chức bắt, vận động 43 đối tượng truy nã ra đầu thú.

CBCS Công an huyện Tịnh Biên còn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ; công tác quản lý, giúp đỡ người hoàn lương và các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Với kết quả đạt được, Công an huyện Tịnh Biên đã được lãnh đạo ngành và các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng với các thành tích: đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Tuy nhiên, công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và tệ nạn đá gà, tai nạn giao thông mặc dù được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn khó lường. Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra dù được quan tâm nhưng vẫn chưa nắm bắt hết diễn biến tâm lý, tư tưởng, quá trình hoạt động, quan hệ xã hội của đảng viên, CBCS ngoài giờ hành chính để kịp thời động viên, uốn nắn, phòng ngừa sai phạm.

Nhằm khắc phục hạn chế và phát huy thành quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện Tịnh Biên xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và ngành công an về nhiệm vụ, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình phòng ngừa từ xa, từ cơ sở để không rơi vào tình huống bị động, bất ngờ. Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

 Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác đối ngoại với lực lượng Công an các huyện: Condes, Kirivong, Brâychosa thuộc tỉnh Tà Keo (Campuchia) trên lĩnh vực trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng cấp trên. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định ngành công an. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ để luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với sự quyết tâm của toàn thể CBCS, Công an huyện Tịnh Biên sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Qua đó, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng biên giới.

THANH TIẾN