Ông Nguyễn Hoài An tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2023 - 2028

09/06/2023 - 12:33

 - Sáng 9/6, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tri Tôn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028) bước vào ngày làm việc chính thức. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm; cùng 123 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tri Tôn Nguyễn Hoài An (trái) tặng hoa cho Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức

Bầu cử Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 25 ủy viên; ông Nguyễn Hoài An tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tri Tôn khóa XII. Đồng thời, bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức đề nghị hội viên, nông dân huyện Tri Tôn phát huy truyền thống, đoàn kết, chung sức phát huy tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp Tri Tôn, đặc biệt là các mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ cao, lợi thế du lịch sinh thái, tạo đột phát phát triển nông nghiệp, nông dân, thông thôn. Hội Nông dân huyện Tri Tôn lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để phát triển “tam nông”.

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đề nghị Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở làm tốt nhiệm vụ tập hợp nông dân, tổ chức các mô hình kinh tế hợp tác, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, làm nông nghiệp phải đủ sống và làm giàu.

Hội Nông dân tích cực, chủ động thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giúp nông dân Tri Tôn tạo ra những sản phẩm đặc thù riêng, xây dựng các mô hình du lịch sinh thái hấp dẫn. Hội phải là trung tâm và nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, phải làm rõ nông thôn mới là sự nghiệp toàn dân, hội viên nông dân là chủ thể, là lực lượng thực hiện và là người hưởng thụ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn gửi tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đổi mới - Năng động - Liên kết - Phát triển”, thể hiện sự kỳ vọng cho nhiệm kỳ mới.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp Hội Nông dân huyện Tri Tôn tập trung khai thác tốt lợi thế, tiềm năng, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tiến bộ, xây dựng nông thôn mới; liên kết các địa phương, doanh nghiệp nhằm tạo thế liên hoàn trong xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu thống nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028, phấn đấu phát triển mới 2.500 hội viên; số hộ đạt danh hiệu sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp tăng từ 5 - 6%/năm; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân 25%/năm, đạt 2,5 tỷ đồng vào năm 2028.

Hàng năm, mỗi cơ sở Hội Nông dân đăng ký từ 2 - 3 phần việc cụ thể về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề từ 450 - 500 nông dân, phấn đấu giới thiệu 100% nông dân học nghề có việc làm. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2023 - 2028, mỗi xã, thị trấn có ít nhất từ 10 - 11 tổ hợp tác, 3 - 5 chi hội nông dân nghề nghiệp, 5 - 10 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 60 tổ hợp tác sản xuất, 30 câu lạc bộ nông dân…

Khen thưởng các tập thể có nhiều đóng góp cho công tác hội nông dân

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Tri Tôn thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI (3 chỉ tiêu đạt 100%; 6 chỉ tiêu vượt từ 110% trở lên); tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 1,7 tỷ đồng (đạt 170% chỉ tiêu Nghị quyết); kết nạp mới được 2.778 hội viên (đạt 111,12%). Qua tổ chức 2 kỳ Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp cơ sở và cấp huyện (giai đoạn 2017 - 2019 và giai đoạn 2019 - 2022), Tri Tôn có 15.174 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp (đạt 101,16% chỉ tiêu).

Nông dân các xã, thị trấn huyện Tri Tôn trưng bày sản phẩm

NGÔ CHUẨN