Ông Võ Văn Khởi giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TX. Tịnh Biên

02/10/2023 - 15:28

 - Chiều 2/10, Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Phạm Thành Nhơn chủ trì Lễ trao quyết định công tác cán bộ thuộc Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã.

Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn chủ trì buổi lễ

Trao quyết định công tác cán bộ đối với ông Võ Văn Khởi và ông Trương Chính Tâm

Cụ thể, UBND TX. Tịnh Biên quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Khởi, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch TX. Tịnh Biên, giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm (60 tháng), kể từ ngày 1/10/2023.

Đồng thời, trao quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Trương Chính Tâm, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã, kể từ ngày 1/10/2023.

THANH TIẾN