Phát động Giải “Búa liềm vàng” tỉnh An Giang lần thứ I-2021

02/06/2021 - 05:22

 - Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I-2021. Ngày 27-5, Ban Tổ chức Giải “Búa liềm vàng” đã ban hành thông báo phát động rộng rãi trên toàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên An Giang tổ chức giải báo chí viết về xây dựng Đảng nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

A A

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại cuộc họp Ban Tổ chức Giải “Búa liềm vàng” tỉnh An Giang lần I-2021

Đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đối tượng tham dự giải là người đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh - truyền hình... riêng trên địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Tạp chí Thất Sơn) viết về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật đều được gửi tác phẩm tham dự.

Đối với phóng viên báo ngoài tỉnh, đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh, có tác phẩm tham dự và được trao giải cấp tỉnh, sẽ được tỉnh tập hợp gửi tham dự giải cấp Trung ương theo quy định và được đăng ký với danh nghĩa là một tác giả của tỉnh. Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 1-11-2020 đến 15-9-2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 17-9-2021 (theo dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào trung tuần tháng 10-2021. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại báo in, báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi tối đa 4 tác phẩm phù hợp với quy định để tham dự.

Nội dung giải xoay quanh các vấn đề: về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đưa nghị quyết vào cuộc sống; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh nhấn mạnh, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức phát động cuộc thi thông qua đăng phát, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không tổ chức lễ phát động. Để giải thưởng lan tỏa, đi vào chiều sâu, có sức hấp dẫn, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia, Ban tổ chức giải đề nghị các địa phương, đơn vị sớm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và tích cực phát động trong đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong, ngoài địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn, từ kinh nghiệm tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập Bác Hồ thời gian qua, ban tổ chức giải sẽ tập trung, nghiêm túc triển khai thành công Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I-2021 đạt chất lượng, hiệu quả như mong muốn. Giải lần này sẽ là điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các nhà báo trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về An Giang, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ nhận tác phẩm:

Thể loại báo in, báo điện tử gửi về Báo An Giang (số 399B, đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang). Email: thuthaobag@gmail.com.

Thể loại phát thanh, truyền hình gửi về Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang (số 852, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang. Email: honganhatv@gmail.com.

Thể loại ảnh báo chí gửi về Tạp chí Thất Sơn (số 43, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang). Email: luuvannhanlx@gmail.com.

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải “Búa liềm vàng” tỉnh An Giang lần I-2021.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU