Phát hành bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo”

11/08/2020 - 06:47

 - Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai đến các sở, ngành dự thảo kế hoạch tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo”. Dự kiến, vào lúc 14 giờ ngày 20-8, tại Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn), UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì lễ công bố phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo”.

A A

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng của tỉnh về một nền văn hóa đã từng tồn tại và phát triển rực rỡ tại vùng đất Nam Bộ. Việc phát hành bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo” góp phần giới thiệu, quảng bá tốt nhất những giá trị của quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê đến đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

HỮU HUYNH