Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

05/08/2022 - 06:47

 - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ, trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

A A

Hội Cựu chiến binh huyện Thoại Sơn luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình

Nhiệm kỳ qua, hội luôn tích cực vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, “Tương thân tương ái”, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo, thi đua phát triển kinh tế. Vì vậy, ngày càng có nhiều hội viên có cuộc sống ổn định và làm kinh tế giỏi.

Kết quả trong nhiệm kỳ đã giảm 10/10 hộ hội viên nghèo, giảm 16/16 hộ hội viên cận nghèo tính đến cuối năm 2021. Số hội viên cựu chiến binh được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là 248 hộ, dư nợ 3 tỷ 340 triệu đồng, không có nợ quá hạn. Ngoài ra, hội còn vận động các nguồn vốn trong hệ thống hội cho hội viên vay được 95 hộ, với số tiền 475 triệu đồng.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo của thường trực Tỉnh hội, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện Thoại Sơn đã khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được triển khai sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của hội. Đã có nhiều tập thể và cá nhân hăng hái thi đua lập được thành tích quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh huyện được tặng 1 bằng khen của Trung ương hội, 116 kỷ niệm chương, 4 tập thể và 4 cá nhân nhận bằng khen UBND tỉnh; 4 tập thể, 8 cá nhân được nhận bằng khen Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiều tập thể và cá nhân được UBND huyện khen tặng.

Hàng năm, các tổ chức hội đều xây dựng kế hoạch thực hiện theo mỗi chuyên đề, tổ chức cho hội viên tham gia học tập nghiêm túc. Từng tổ chức hội vận dụng nhiều việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác khá phong phú, như: Tổ chức nhiều hội thi kể chuyện về Bác, trong sinh hoạt chi hội thường lệ phải có đọc thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc kể một mẫu chuyện về Bác...

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu của tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng, nhất là những gương thương binh, cựu chiến binh “tàn nhưng không phế”, chuyển đổi mô hình sản xuất, hội viên nghèo vượt khó làm giàu chính đáng, tham gia làm từ thiện xã hội và phòng, chống dịch COVID-19...

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác, giữ vững lập trường, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không ngừng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, hội đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội  thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân về các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các chế độ, chính sách, như: Đổi thẻ bảo hiểm y tế, cất và sửa chữa nhà, thăm hỏi các ngày lễ, Tết, chế độ chính sách khi đau ốm, từ trần...

Ngoài ra, hội còn vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh đóng góp cất 13 căn nhà Tình thương, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng. Hội còn tích cực phối hợp MTTQ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em”... Hàng năm, mỗi hội cơ sở đều đăng ký thực hiện có hiệu quả từ 1-3 mô hình dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới...

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh huyện Thoại Sơn tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - trách nhiệm”, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị; 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; hàng năm có từ 90% cơ sở hội trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 100% hội viên trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe đều được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng, giúp đỡ để có cơ hội tìm việc làm…

PHƯƠNG LAN