Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

09/05/2022 - 06:44

 - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

A A

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thành Cao Văn Hân cho biết: “Những năm qua, chúng tôi không ngừng tập trung củng cố tổ chức hội vững mạnh. Đồng thời, thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, luôn gương mẫu, đi đầu. Bên cạnh đó, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh cho Đảng, chính quyền và cơ quan chức năng có chủ trương, giải pháp tháo gỡ hiệu quả”.

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh xã xây dựng 5 tổ lực lượng nòng cốt, với 25 hội viên sẵn sàng tham gia tình huống xảy ra ở địa phương; xây dựng tổ cung cấp thông tin liên quan về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (gồm 25 hội viên), cung cấp 32 tin có giá trị cho cơ quan chức năng giải quyết, góp phần ổn định an ninh trật tự địa phương; tham gia hòa giải thành 51/51 vụ (đạt 100%), tạo được niềm tin, hạn chế tình hình tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân.

Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thành phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Hàng năm, hội thường xuyên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mỗi cán bộ, hội viên được động viên giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, không ngừng củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với MTTQ, đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ…

Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn và tranh thủ các ngành, các cấp tạo điều kiện giúp đỡ, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh xã giúp 38 hội viên tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với số tiền 380 triệu đồng, để mua bán nhỏ, mở rộng sản xuất - kinh doanh.

Đồng thời, giới thiệu việc làm cho 36 hội viên, cựu quân nhân và con em có việc làm ổn định; thường xuyên phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng… Từ đây, nhiều hội viên nghèo, cận nghèo đã vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, toàn xã không có gia đình hội viên, cựu chiến binh thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Thi đua phát triển kinh tế

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với cả hệ thống chính trị, các phong trào, hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã gắn liền với “mục tiêu kép” phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch hiệu quả. Hội kết nối vận động, kêu gọi nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài địa phương đóng góp kinh phí, hiện vật, trao tặng hàng trăm phần quà cho hội viên, người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngoài ra, cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã tích cực tham gia sửa chữa đường giao thông, nạo vét kênh, mương nội đồng; tham gia đóng góp các loại quỹ: Vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bão lụt, khuyến học…

Ông Cao Văn Hân thông tin thêm: “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực, hoạt động. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống đáng quý, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động cựu chiến binh đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu hợp pháp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Bên cạnh đó, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt; ra sức thi đua lao động sáng tạo, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội Cựu chiến binh cấp trên và địa phương phát động…”.

TRUNG HIẾU