Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

13/06/2022 - 06:30

 - Xây dựng nông thôn mới (NTM) phải phát huy vai trò chủ thể của người dân, vì đây là quá trình nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người dân. Thực tiễn xây dựng NTM ở các địa phương cho thấy, nơi nào huy động được trí tuệ, tâm huyết, tiền của, công sức của mỗi người dân thì càng sớm về đích NTM.

A A

Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM thể hiện ở chỗ người dân chính là người tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện việc xây dựng NTM ở địa phương mình. Vai trò của nhà nước, chính quyền địa phương chỉ là hỗ trợ, thúc đẩy, định hướng, dẫn dắt. Điều này thể hiện quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” và tư tưởng Hồ Chí Minh “Lấy sức dân để làm lợi cho dân”. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM vì nguồn lực của nhà nước rất hạn hẹp, trong khi nguồn lực trong nhân dân rất dồi dào, phải huy động tối đa các nguồn lực mới có thể đem lại thành công của chương trình. Mà nguồn lực của nhân dân cần huy động ở đây không chỉ là tiền của, công sức mà còn là trí tuệ.

Như vậy, cả về lý luận và thực tiễn đều cho thấy, chỉ có phát huy vai trò chủ thể của người dân mới bảo đảm sự thành công trong xây dựng NTM. Tính đến tháng 5/2022, tỉnh An Giang có 3 đơn vị cấp huyện (Thoại Sơn, TP. Long XuyênTP. Châu Đốc) có 100% xã đạt chuẩn NTM, được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng NTM. 67/116 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM và không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí. Trong đó, có 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phát huy cả trí tuệ và nguồn lực từ nhân dân trong xây dựng, phát triển quê hương

Đối với huyện NTM Thoại Sơn, đã có 13/14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (riêng xã Phú Thuận đã được tỉnh thẩm định và đang hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét công nhận). Như vậy, sau khi Phú Thuận đạt chuẩn xã NTM nâng cao, huyện Thoại Sơn sẽ có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đưa Thoại Sơn trở thành huyện đầu tiên hoàn thành và dẫn đầu toàn tỉnh trong triển khai thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị huyện Thoại Sơn cũng như sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.

Từ khi huyện Thoại Sơn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến nay đã hơn 10 năm, thời gian không dài nhưng huyện đã đạt được những kết quả toàn diện. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp hơn, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Quá trình đó, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp.

“Tiến tới xây dựng huyện NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025, Thoại Sơn đặt mục tiêu phấn đấu, năm 2023 hoàn thành xây dựng huyện NTM nâng cao, có 100% xã đạt NTM nâng cao; phấn đấu đưa xã Vĩnh Trạch, Định Thành đạt NTM kiểu mẫu, Thoại Giang đạt xã NTM thông minh. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu trong xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị huyện Thoại Sơn tiếp tục thể hiện quyết tâm cao. Đồng thời, tích cực huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nhất là khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM” - Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Điệp nhấn mạnh.

Là người dân có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng NTM của xã Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn), ông Đinh Thừa Tự (70 tuổi) bày tỏ: “Từ khi địa phương đạt chuẩn xã NTM, diện mạo nông thôn đã thay đổi hoàn toàn. Từ điện, đường đến trường, trạm đều khoác lên mình diện mạo mới đẹp hơn. Người dân chúng tôi càng phấn khởi hơn khi được địa phương tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng NTM nâng cao. Thành quả đạt được từ xã NTM, chúng tôi ý thức được rằng, NTM nâng cao sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân vùng quê. Thời gian qua, bản thân tôi và gia đình tích cực đóng góp tiền của và công sức để tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM, như: Xây cầu, làm đường, cất nhà cho hộ khó khăn… Tôi cho rằng, khi mỗi người dân đều ý thức xây dựng NTM thì tiến trình sẽ nhanh, bền vững”.

Vai trò chủ thể của người dân trước hết thể hiện ở việc phát huy quyền làm chủ qua phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chính quyền địa phương, từng cán bộ, đảng viên là người định hướng, tuyên truyền để nhân dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình thì NTM sẽ thật sự thành công.

 

PHƯƠNG LAN