Phát huy vai trò công đoàn trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

18/04/2024 - 06:25

 - Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động (NLĐ) và ổn định sản xuất - kinh doanh (SXKD) tại doanh nghiệp (DN). Thời gian qua, các cấp công đoàn phối hợp người sử dụng lao động triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, tập huấn về ATVSLĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ"…

Cuối tháng 3/2024, qua đánh giá thành tích đạt được trong hoạt động công đoàn và thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề của các đơn vị năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét tặng cờ thi đua cho công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang. Bên cạnh đó, đề nghị tặng bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện chuyên đề “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang cho biết, công tác ATVSLĐ được tổ chức công đoàn rất quan tâm. Cùng với việc tích cực và khẩn trương triển khai các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phân công cụ thể cán bộ phụ trách, nắm tình hình hoạt động DN, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ.

Công đoàn các cấp tùy vào điều kiện, tình hình cụ thể tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền cùng cấp, người sử dụng lao động tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai đến đoàn viên, NLĐ theo cấp quản lý. Trong đó, yêu cầu sự tham gia chủ động và tích cực của các cấp công đoàn, nhất là các CĐCS trong công tác ATVSLĐ; phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng, đồng hành với người sử dụng lao động trong công tác ATVSLĐ, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ.

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Điển hình, tại CĐCS Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang đã xây dựng được mạng lưới an toàn vệ sinh viên 50 người và phân công cán bộ theo dõi công tác ATVSLĐ thường xuyên. Đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện về ATVSLĐ; đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; thực hiện các chính sách chế độ ATVSLĐ, cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, định kỳ khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng hiện vật, đảm bảo thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ lao động nữ...

CĐCS Công ty TNNH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang cũng là “điểm sáng” được đề nghị khen thưởng. Công đoàn công ty đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn và tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quy phạm về ATVSLĐ đến NLĐ. Công tác ATVSLĐ trở thành nền nếp, mạng lưới an toàn viên hoạt động tích cực, có hiệu quả. Hàng tháng, công đoàn phối hợp chi đoàn tổ chức vệ sinh khu vực công ty, tạo cảnh quan môi trường tại nơi làm việc xanh - sạch - đẹp và an toàn. Công đoàn còn đại diện thương lượng, ký kết và giám sát Thỏa ước lao động tập thể có điều khoản có lợi về ATVSLĐ, bữa ăn ca cho NLĐ cao hơn mức quy định của pháp luật (hơn 33.000 đồng/người/ngày).

Các DN, như: Công ty TNHH Vạn Hỷ Global, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang còn triển khai mô hình “3 an” (an toàn, an tâm, an ninh) góp phần đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm của NLĐ. Hàng năm, hưởng ứng tháng ATVSLĐ, các DN phối hợp người sử dụng lao động tập huấn  kỹ thuật ATVSLĐ; củng cố lực lượng an toàn vệ sinh viên, kiểm tra công tác ATVSLĐ, phòng cháy, chữa cháy tại chỗ…

Từ năm 2019 đến nay, tình hình thực hiện pháp luật về ATVSLĐ ở địa phương, ngành trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị, DN từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, nhận thức rõ tác động của công tác ATVSLĐ đến việc giữ chân NLĐ gắn bó làm việc lâu dài với DN. Theo đó, các DN xây dựng hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc, bảo đảm an toàn tính mạng cho NLĐ, tài sản của Nhà nước, DN, tổ chức....

“Có được những chuyển biến trên là sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các CĐCS và cả sự quan tâm của người sử dụng lao động, NLĐ. Đặc biệt, thời gian qua, các sở, ngành phối hợp rất tốt trong việc hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS và người sử dụng lao động, NLĐ tuân thủ, chấp hành thực hiện pháp luật ATVSLĐ trong quá trình lao động, sản xuất” - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang chia sẻ.

Hàng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền, các ngành cùng cấp tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ đến 100% CĐCS trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo CĐCS đẩy mạnh chương trình chăm lo cho đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm lo bữa ăn ca, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ tiền xe đi lại, chi phí nhà trọ, cải thiện môi trường làm việc... LĐLĐ tỉnh phối hợp các ngành chức năng tổ chức ít nhất 2 lớp tập huấn trang bị kiến thức ATVSLĐ cho đoàn viên, NLĐ tại các DN có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 41 Hội đồng bảo hộ lao động trong các DN có đông lao động, với 396 thành viên. Có 185 DN có tổ chức công đoàn thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh với 1.157 người, trong đó có trên 90% CĐCS DN cử ủy viên Ban Chấp hành phụ trách theo dõi công tác ATVSLĐ, 100% công đoàn cấp trên cơ sở cử cán bộ công đoàn phụ trách công tác
bảo hộ lao động.

MỸ HẠNH