Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ X

27/07/2020 - 15:50

 - Chiều 27-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, cùng 277 đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện 7.000 đảng viên đến từ 116 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

A A

Quang cảnh đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển đề cử các tổ chức tại đại hội

Trong phiên trù bị thực hiện các nội dung: Quy chế làm việc của đại hội; thông qua và biểu quyết chương trình đại hội phiên trù bị và chính thức; tiến hành đề cử các tổ chức trong đại hội (Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu); thông qua Quy chế làm việc của đại hội; phổ biến một số nội dung cơ bản của quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng thời, tiến hành chia 8 tổ thảo luận các nội dung các văn kiện, gồm: văn kiện Đại hội XIII của Đảng; văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X…

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ  X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 27 đến 29-7).

Ngày mai  (28-7), đại hội sẽ bước vào phiên làm việc chính thức.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU