Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Tân Châu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

27/07/2020 - 15:41

 - Chiều 27-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Tân Châu (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến hành phiên trù bị. Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, cùng 299 đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và nguyện vọng 4.131 đảng viên của 59 tổ chức cơ sở Đảng toàn thị xã.

A A

Đoàn Chủ tịch đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội Đảng bộ  TX. Tân Châu (nhiệm kỳ 2020-2025)

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, nội quy đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng; thông báo chia tổ thảo luận...

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 27-7 đến 29-7), với các nội dung quan trọng, như: thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Bản kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI; xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp trong nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, đóng góp các văn kiện đại hội Trung ương, tỉnh, thị xã và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tân Châu khóa XII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tin, ảnh: MINH HIỂN