Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học An Giang lần thứ VI

01/08/2020 - 09:56

 - Sáng 1-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học An Giang (ĐHAG) lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến hành phiên trù bị. Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, cùng 200 đảng viên đại diện 553 đảng viên của 30 Chi bộ trực thuộc tham dự đại hội.

A A

Đại biểu thông qua nội dung, chương trình đại hội

Trong phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, nội quy đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu dự đại hội và cách thức bầu cử của đại biểu; sinh hoạt một số nội dung quan trọng chuẩn bị phiên chính thức và tiến hành thảo luận văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025); Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHAG lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025)...

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên Trường ĐHAG đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020, đạt được nhiều thành quả quan trọng, thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu nghị quyết. Chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng ngày càng được khẳng định; tỷ lệ và quy mô tuyển sinh được duy trì ở mức cao với sự đa dạng ngành nghề và trình độ đào tạo. 

Đại hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 1 và 3-8) với các nội dung: thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHAG, lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020); Báo cáo tổng hợp ý kiến, thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025); Đại hội đại biểu Trường ĐHAG lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025); Nghị quyết đại hội và chương trình hành động của Đảng bộ trường. 

Cùng với đó, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHAG (nhiệm kỳ 2020-2025); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).  

Tin, ảnh: HỮU HUYNH