Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt làm việc với TP. Châu Đốc về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

26/02/2020 - 14:12

 - Sáng 26-2, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

A A

Thành viên đoàn công tác tỉnh đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội của Châu Đốc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt phát biểu kết luận buổi làm việc

Đảng bộ TP. Châu Đốc hiện có 64 tổ chức cơ sở Đảng, gồm: 17 Đảng ủy, với 170 Chi, Đảng bộ trực thuộc và 47 Chi bộ cơ sở. Đến nay, đã có 15/64 Chi, Đảng bộ cơ sở hoàn thành nội dung dự thảo văn kiện và quy trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến cuối tháng 1-2020, tất cả 170 Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 18 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng (nhiệm kỳ 2020-2023).

Chuẩn bị văn kiện đại hội, Đảng bộ thành phố đã thành lập Tiểu ban Văn kiện. Đồng thời, xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ thành phố, để đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị (nhiệm kỳ 2015-2020) theo từng lĩnh vực, để triển khai lấy ý kiến tại Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Trên tinh thần hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thành ủy Châu Đốc đã chọn 2 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, gồm: Chi bộ Văn phòng Thành ủy và Đảng bộ phường Vĩnh Nguơn tiến hành đại hội điểm; chọn Đảng bộ xã Vĩnh Châu, Đảng bộ Khối vận thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư Cấp ủy tại đại hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của Châu Đốc. Đồng chí yêu cầu văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố phải thể hiện tính định hướng cho nhiệm kỳ mới và nhiều năm tới. Trong đó, tập trung các giải pháp, chọn các khâu đột phá, thể hiện tính đặc thù riêng của địa phương để tạo sức bật, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Châu Đốc.

Đặc biệt, công tác nhân sự phải thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu…; chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức lối sống, uy tín bầu vào cấp ủy khóa mới; không để lọt các phần tử cơ hội chính trị vào cấp ủy. Phải sâu sát cơ sở, nắm dư luận nhằm kịp thời điều chỉnh nguồn nhân sự.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Song song đó, tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn biên giới, các khu, điểm du lịch; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

THU THẢO