Phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lực lượng vũ trang địa phương ở An Giang

22/02/2021 - 05:39

 - Trước yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tỉnh An Giang đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với điều kiện huấn luyện, đối tượng, địa hình và khả năng cơ động tác chiến của LLVT địa phương.

A A

Hàng năm, để phục vụ công tác huấn luyện, cơ quan quân sự các cấp luôn quan tâm, cung cấp mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện cho các đơn vị, song số lượng còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số mô hình, trang thiết bị không còn phù hợp với thực tế huấn luyện, khi qua sử dụng lâu năm, hệ số kỹ thuật ở mức độ thấp.

Vì vậy, phong trào nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác huấn luyện được chú trọng nhiều hơn, gắn với Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Từ đó, nhiều đơn vị có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích thiết thực về năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điển hình như: nồi bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật bằng củi thay bằng điện, máy tích hợp đánh rong và cắt cỏ, thiết bị kiểm tra đường ngắm súng tiểu liên bằng tia laser...

Tại Trung đoàn Bộ binh 892, khi huấn luyện đề mục trung đội bộ binh mở cửa đánh chiếm đầu cầu và đại đội bộ binh chiến đấu tiến công, đơn vị vẫn chưa có thiết bị mở cửa FMV-B1 để sử dụng, chỉ giới thiệu lý thuyết. Vì vậy, phần nào làm quá trình huấn luyện không sát thực tế và yêu cầu, chiến sĩ không hình dung được tính năng, kỹ chiến thuật và nguyên lý hoạt động của thiết bị.

Ấp ủ ý tưởng 3 năm nay, đại úy Nguyễn Chí Hiếu (Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 512) nghiên cứu, cải tiến mô hình sản phẩm “Súng bắn cắt rào FMV-B1”. Sản phẩm này được đánh giá rất cao, đạt hạng nhất hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện năm 2021 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.

Thiếu tá Nguyễn Phát Huy, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 892 cho biết: “Trung đoàn là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương tỉnh, từ huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện phân đội, đến huấn luyện đơn vị dự bị động viên. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo phát huy hết khả năng sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên cải tiến, đổi mới, sáng kiến nhiều mô hình áp dụng trong huấn luyện.

Từ nguồn kinh phí được cấp, nguồn tăng gia sản xuất, từng đơn vị tiến hành tận dụng vật liệu tại chỗ. Trung bình, hàng năm có từ 6-8 sáng kiến trong toàn trung đoàn. Cá nhân cán bộ, chiến sĩ có sáng kiến hiệu quả sẽ được khen thưởng kịp thời; được xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong tổng kết phong trào thi đua quyết thắng; được cân nhắc, tạo điều kiện trong công tác cán bộ”.

Để đánh giá kết quả phong trào nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác huấn luyện của LLVT địa phương, hội thi “sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện” được tỉnh tổ chức định kỳ 4 năm/lần. Qua đó, động viên, khuyến khích thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị phục vụ huấn luyện; nhân rộng và đưa vào sử dụng các mô hình học cụ mới góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị trong các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tá Đinh Văn Nhanh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên bày tỏ: “Chúng tôi thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị và lực lượng dân quân các xã, thị trấn tham gia phong trào này. Nhiều sáng kiến cải tiến, giúp chất lượng huấn luyện của LLVT địa phương huyện từng bước được nâng cao, thậm chí có sản phẩm từng đạt giải cấp quân khu. Trong hội thi năm 2021, đơn vị Tịnh Biên hạng nhì toàn đoàn, có 1 mô hình đạt giải nhì. Mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều hội thi tương tự, để mở rộng sự giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị, góp phần áp dụng rộng rãi mô hình, sáng kiến mới trong toàn lực lượng”.

GIA KHÁNH

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 Quân khu đã đề nghị An Giang lưu ý: “Trong điều kiện ngân sách quốc phòng hạn hẹp, cần tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để củng cố, nâng cấp cơ sở kỹ thuật, xây dựng tiềm lực quốc phòng địa phương ngày càng vững chắc; chú trọng quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật tốt hiện có; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nhiệm vụ quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, trang thiết bị chuyên ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.