Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh

13/07/2020 - 05:12

 - Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh An Giang, phong trào TTDBVANTQ trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh và có bước phát triển mới cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đã trở thành phong trào lớn, gắn kết chặt chẽ và cùng phát triển với phong trào cách mạng khác của Đảng, nhà nước, ban, ngành, đoàn thể.

A A

Nhiều cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

6 tháng đầu năm 2020, tình hình tội phạm, TNXH, các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tai nạn giao thông, tai nạn cháy, nổ… trên địa bàn tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là các đối tượng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi, hoạt động tội phạm, gây mất an ninh trật tự (ANTT).

Tuy nhiên, do đã quán triệt tốt chương trình của Bộ Công an và kế hoạch của Ban chỉ đạo về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2020, nên đã đạt được nhiều kết quả tốt. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Ban hành các kế hoạch phát động thi đua phong trào TDBVANTQ năm 2020; kế hoạch tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; phòng, chống ma túy, mua bán người và dịch bệnh COVID-19.

Lực lượng công an các cấp đã chủ động nắm tình hình kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, ban chỉ đạo cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh quốc gia ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp; ổn định tư tưởng, nhân dân sống ở khu vực biên giới; bảo vệ quyền, biên giới, biển, đảo; tham gia phát hiện, tố giác các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới để hoạt động phạm tội. Đặc biệt, đã thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần, thái độ khẩn trương, quyết liệt để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật.

Theo đó, trên tuyến biên giới An Giang, các lực lượng chức năng đã tiếp nhận trên 2.000 công dân Việt Nam nhập cảnh về nước (được kiểm tra y tế theo quy định). Tuyên truyền trên loa truyền thanh địa phương tình hình tội phạm và đảm bảo ANTT trong thời gian giãn cách xã hội được gần 2.300 lượt (khu vực biên giới 324 lượt); tuyên truyền đảm bảo an ninh quốc gia gần 700 cuộc, với gần 29.000 lượt người dự (khu vực biên giới 29 cuộc, gần 2.200 lượt người dự; vùng đồng bào dân tộc thiểu số 37 cuộc, gần 2.000 lượt người dự; vùng tôn giáo 79 cuộc, trên 3.700 lượt người dự).

Thường xuyên làm tốt công tác gặp gỡ tiếp xúc, tranh thủ 3.437 lượt người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, góp phần nâng cao nhận thức của người dân nói chung, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo nói riêng, từng bước xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng trong toàn dân trên phạm vi toàn tỉnh.

Lực lượng công an các cấp phối hợp UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tăng cường các biện pháp vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; TNXH; phòng ngừa tai nạn giao thông gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT các ngày lễ, Tết. Qua đó, đã tổ chức gần 2.000 cuộc họp dân, với 93.476 lượt quần chúng, cán bộ, công chức, học sinh tham dự; tuyên truyền trên loa truyền thanh, xe hoa lưu động gần 8.000 lượt. Phát gần 18.400 phiếu tố giác tội phạm; thu vào gần 7.300 phiếu (461 thư có giá trị) giúp công an làm rõ 710 vụ, liên quan 211 đối tượng (phạm pháp hình sự 68 vụ, 80 đối tượng; TNXH 753 vụ, 3.008 đối tượng)…

Thời gian tới, ban chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ xây dựng phong trào TDBVANTQ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện chỉ tiêu 19-2 - tiêu chí 19 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.   

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG