Phú Tân có thêm 3 xã nông thôn mới

19/02/2020 - 06:55

Với quyết tâm cao, làm tốt công tác tuyên truyền và huy động mọi nguồn lực tham gia vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), 3 xã: Bình Thạnh Đông, Phú Hưng và Phú Thạnh của huyện Phú Tân (An Giang) đã về đích NTM đúng mục tiêu đặt ra, nâng tổng số địa phương đạt chuẩn NTM trên địa bàn là 7 xã.

A A

Xã Phú Thạnh được thành lập năm 1979, trên cơ sở tách ra từ xã Phú Lâm và một phần thị trấn Chợ Vàm, từ năm 2011 đến nay, xã Phú Thạnh đã vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất và tiền mặt được trên 12,5 tỷ đồng. Nhiều mô hình góp phần giảm nghèo được triển khai thực hiện trên địa bàn, như: vận động các nguồn quỹ, mô hình tổ hùn vốn, ống heo tiết kiệm, hỗ trợ nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế, mở lớp dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho hộ nghèo...

Hiện nay, xã Phú Thạnh chỉ còn 59/3.762 hộ nghèo, thu nhập và đời sống của người dân đã được cải thiện rõ rệt so với trước. Thống kê năm 2019 cho thấy, thu nhập bình quân đầu người địa bàn xã Phú Thạnh đạt 47,692 triệu đồng, tăng 32,992 triệu đồng so năm 2011.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Phú Thạnh (giai đoạn 2011-2019) đã huy động được 205 tỷ đồng. Giao thông liên ấp, ngõ xóm, nội đồng và giao thông chính về trung tâm xã đều được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa.

Thời gian qua, nông dân trên địa bàn xã Phú Thạnh đã áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới và khoa học- kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng hệ số sử dụng đất đạt gần 3 vụ/năm. Có đến 5.167ha diện tích gieo trồng lúa nếp, trong đó có 4.896ha áp dụng sản xuất “3 giảm, 3 tăng”, 3.384ha sản xuất theo chương trình “1 phải, 5 giảm”, lợi nhuận tăng thêm từ 10-21 tỷ đồng.

Những tiêu chí mang tính thiếu bền vững ở giai đoạn cuối được xã tập trung thực hiện và tiếp tục duy trì đến nay là: tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, cảnh quan môi trường, số hộ đăng ký thu gom rác theo quy định, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự...

Diện mạo nông thôn mới xã Bình Thạnh Đông

Trong khi đó, tại xã Phú Hưng, chương trình xây dựng NTM đã huy động được 183 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 10 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được người dân đồng tình hưởng ứng, đóng góp tiền, ngày công lao động để thực hiện các công trình trên địa bàn xã với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tích cực áp dụng những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả.

Đến nay, tổng sản lượng lúa nếp ở Phú Hưng đạt 21.339 tấn/năm, người dân tham gia vào quá trình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được 22,3ha. Hộ nghèo đa chiều giảm còn 59/3.542 hộ, chiếm tỷ lệ 1,67%; bình quân thu nhập đầu người đạt 46,738 triệu đồng/người/năm (so năm 2011 là 15,2 triệu đồng người/năm). Với xuất phát điểm thấp, năm 2011 chỉ đạt 9/19 tiêu chí và 24/49 chỉ tiêu theo chuẩn NTM, đến tháng 9-2019, xã Phú Hưng đã đạt toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM.

Tại xã Bình Thạnh Đông, mỗi năm chính quyền và nhân dân đều dồn lực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng chất đời sống nhân dân. Với quyết tâm cao, Bình Thạnh Đông là 1 trong 3 xã của huyện Phú Tân đã về đích đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

Toàn xã có tổng diện tích sản xuất nông nghiệp 980ha, trong đó sản xuất lúa, nếp 780ha, còn lại là rau màu, cây ăn trái. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đóng góp đê bao khép kín 3 vùng để canh tác từ 2 vụ tăng lên 3 vụ. Vùng kiểm soát lũ của xã Bình Thạnh Đông có diện tích khoảng 1.000ha, góp phần tăng thu nhập, ổn định phát triển kinh tế của nhân dân.

Xã Bình Thạnh Đông hiện đã chuyển 20ha cây trồng, chủ lực là bưởi da xanh, xoài các loại, riêng vùng Bình Tây 2 chuyên trồng cây ăn trái với diện tích 30ha được tỉnh hỗ trợ đầu tư hệ thống chống úng và tưới tiêu áp dụng công nghệ cao. Đó là những đột phá để kinh tế của Bình Thạnh Đông vươn lên phát triển dài lâu trên nền tảng nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký các Quyết định số 3257/QĐ-UBND, 3258/QĐ-UBND, 3259/QĐ-UBND công nhận 3 xã: Phú Hưng, Phú Thạnh và Bình Thạnh Đông của huyện Phú Tân đạt chuẩn “Xã NTM” năm 2019.

 

MỸ HẠNH