Phú Tân đảm bảo sản xuất mùa khô hạn

08/04/2019 - 08:09

 - Vụ sản xuất hè thu được khuyến cáo là mực nước sông ở mức thấp nhất, nếu có hạn kéo dài, việc cung cấp nước tưới sẽ rất khó khăn. Nhằm đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, từ đầu năm, UBND huyện Phú Tân đã có kế hoạch khắc phục hạn, kiệt nước, giao các ngành và từng xã, thị trấn chủ động thực hiện.

A A

Huyện Phú Tân nằm giữa sông Tiền, sông Hậu nên có nguồn nước dồi dào, hệ thống kênh tạo nguồn được nạo vét thường xuyên và hầu hết diện tích sản xuất được tưới bằng bơm điện do các tổ hợp tác, hợp tác xã làm dịch vụ nên việc cung cấp nước tưới tương đối thuận lợi. Bên cạnh đó, hệ thống cống dưới đê tiểu vùng và đê vành đai sẵn sàng vận hành để tích nước khi cần thiết. Đến mùa khô, phần lớn kênh nội đồng (chủ yếu là kênh, rạch tự nhiên) bị bồi lắng nhiều, để đảm bảo nguồn nước tưới, địa phương có kế hoạch nạo vét kết hợp vận hành cống dưới đê tiểu vùng và chủ động bơm chuyền hợp lý và chủ động. Vụ hè thu, huyện xuống giống 23.855ha lúa, nếp. UBND huyện Phú Tân sẽ kiên quyết và tập trung thực hiện nhiều giải pháp không để xảy ra tình trạng thiếu nước, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện.

Chủ động nguồn nước để người dân sản xuất trong mùa khô không bị thiệt hại

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Trạm Thủy lợi liên vùng triển khai nạo vét kênh, mương nội đồng bị bồi lắng đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất. Đồng thời phối hợp Xí nghiệp Thủy nông Bắc Vàm chủ động vận hành cống, sẵn sàng phương án đóng cống tích nước khi xảy ra trường hợp khẩn cấp. UBND huyện Phú Tân đề nghị các xã: Tân Hòa, Phú Hưng, Hiệp Xương, Phú Xuân, Bình Thạnh Đông, Phú Bình, Hòa Lạc… là những nơi có nhiều kênh nội đồng, diện tích nông dân tự bơm tưới từ kênh nội đồng tương đối lớn nên việc đảm bảo nước tưới cần quan tâm đặc biệt. Hiện nay, các xã, thị trấn đang chủ động phối hợp các ngành liên quan triển khai và khai thác hiệu quả các công trình nạo vét kênh mương trên địa bàn. Đặc biệt, ưu tiên phương án của UBND huyện chỉ đạo: đóng tích trữ nước bằng hệ thống cống dưới đê vào những ngày nước lớn, nhằm giảm thiểu tối đa chi phí bơm chuyền.

Đối với các đơn vị làm dịch vụ, UBND huyện Phú Tân đề nghị phải tổ chức hiệp thương gắn giám sát chặt chẽ kế hoạch nạo vét đường nước, đúng theo phương án sản xuất kinh doanh. Đồng thời, kiểm tra năng lực các đơn vị này trước khi vận hành phục vụ sản xuất, không để xảy ra thiệt hại cho nông dân vì thiếu nước. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các dịch vụ vận hành, UBND huyện giao Điện lực Phú Tân kiểm tra hệ thống điện trung thế, đảm bảo cung cấp điện ưu tiên cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, các nhà máy nước vận hành tốt các trạm bơm phục vụ tốt sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trường hợp xảy ra tình trang mất điện ảnh hưởng đến thời gian bơm nước thì UBND xã, thị trấn yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ tranh thủ bơm nước ngay sau khi được cung cấp trở lại và nếu có điều kiện thì tăng thêm máy bơm nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất.

Nạo vét đoạn kênh nội đồng đảm bảo sản xuất ở xã Phú Long

Đến nay, tất cả các công trình thủy lợi năm 2019 của huyện Phú Tân đều đã được triển khai thực hiện. Trong đó có 7 công trình, gồm: nạo vét kênh, mương; duy tu, nâng cấp đê; nâng cấp, sửa chữa cống với tổng nguồn vốn miễn thủy lợi phí tạo nguồn trên 3 tỷ 900 triệu đồng. Trong mùa khô này, để chủ động nguồn nước, hệ thống truyền thanh trên địa bàn huyện tăng cường cập nhật, đưa tin kịp thời diễn biến tình hình hạn, kiệt để vận động, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, tích trữ nước đúng cách và thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn trên địa bàn.

MỸ HẠNH