Phú Tân tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất

02/09/2021 - 06:49

 - Xuất phát từ đặc điểm lịch sử, quan hệ sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) có tính chất không ổn định, chịu sự tác động lớn của chính sách đất đai qua các thời kỳ, đặc biệt đối với đất nông nghiệp. Riêng đối với đất ở, các chủ thể sử dụng đất có nhiều thay đổi, quan hệ giao dịch liên quan đến đất đai đa phần thể hiện dưới hình thức tập quán địa phương, không tuân thủ quy định pháp luật.

A A

Một buổi tiếp công dân tại huyện (Ảnh chụp khi dịch bệnh COVID-19 chưa bùng phát)

Việc xác định ranh quyền sử dụng đất (QSDĐ) của cá nhân, hộ gia đình chưa được rõ ràng. Bên cạnh đó, lợi ích kinh tế từ đất đai được phát huy, giá trị QSDĐ ngày càng tăng, làm cho tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai phát sinh, ngày càng phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Trước tình hình trên, UBND huyện Phú Tân xác định công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai là khâu then chốt quan trọng hàng đầu, là yếu tố lâu dài nhằm đảm bảo tình hình ANTT, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Với phương châm “Lắng nghe, tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân, mục đích để làm cơ sở xem xét, giải quyết nhanh chóng, khách quan, công bằng trên cơ sở các quy định của pháp luật và đảm bảo an dân”, UBND huyện rà soát, xem xét, trực tiếp chỉ đạo, điều hành, củng cố công tác tiếp dân của phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn; trực tiếp hướng dẫn, xem xét, làm rõ vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai và đối thoại với công dân. Nhờ đó, công tác tiếp công dân ngày càng được củng cố, hoạt động nền nếp, hiệu quả ngày càng nâng cao. Sự phối hợp giữa Ban Tiếp công dân huyện với UBND xã, thị trấn ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ; tình trạng hướng dẫn công dân khiếu nại nhiều nơi, khiếu kiện vượt cấp hoặc sai sót trong quá trình xử lý đơn thư cơ bản được khắc phục.

8 tháng của năm 2021, UBND huyện tổ chức 29 lượt tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại. Nội dung chủ yếu là khiếu nại tranh chấp đất đai, yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Qua các buổi tiếp công dân, đối thoại, các vụ việc được UBND huyện giải thích thỏa đáng, hoặc kịp thời chỉ đạo xử lý. Từ đó tạo được lòng tin, sự đồng tình và thống nhất trong nhân dân, góp phần ổn định ANTT địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. 8 tháng qua, UBND huyện tiếp nhận 27 đơn thuộc thẩm quyền.

Sau khi tổ chức gặp gỡ, trao đổi, giải thích pháp luật, có 10 công dân tự nguyện rút đơn. Địa phương thụ lý, giải quyết dứt điểm 15 đơn (đạt 93%), còn lại 2 đơn đang xem xét, giải quyết. Nhờ làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân nên số lượng đơn có chiều hướng giảm dần qua từng năm. Đặc biệt, không xảy ra khiếu nại đông người, không phát sinh điểm nóng về khiếu kiện; nội dung khiếu nại ít yếu tố phức tạp, ít gay gắt so với các năm trước.

Theo Ban Tiếp công dân huyện Phú Tân, ông Nguyễn Văn T. (ngụ xã Bình Thạnh Đông) khiếu nại liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất. Sau khi ông đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ, UBND xã xác nhận đất ông sử dụng có nguồn gốc đất trồng cây lâu năm, gia đình ông sử dụng làm đất ở từ năm 2005, theo quy định thì phải thu tiền sử dụng đất. Sau khi ông T. có đơn khiếu nại, UBND huyện giao ngành chuyên môn xác minh làm rõ, rà soát kiểm tra nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của gia đình ông; đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp.

Nhận thấy đất này ông T. sử dụng mục đích đất ở từ trước năm 1993, do vậy huyện thống nhất lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ diện tích 710,5m2 (theo hồ sơ đo đạc của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phú Tân). Trong đó, phần đất ở và phần không thu tiền sử dụng đất có diện tích là 60m2, còn lại được cấp giấy chứng nhận mục đích đất trồng cây lâu năm khác. Qua đó, ông T. hài lòng và tự rút đơn khiếu nại.

Ngoài ra, để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai được khách quan, minh bạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện tiếp tục duy trì Tổ tư vấn và đoàn công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của huyện.

Thành phần gồm các ngành chuyên môn của huyện và mời các ngành pháp luật (tòa án, viện kiểm sát nhân dân, công an, Hội Luật gia), MTTQ, đoàn thể tham gia. Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết đều được thông qua tham vấn ý kiến của Tổ tư vấn, đoàn công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, trước khi UBND huyện ban hành quyết định giải quyết. Vì vậy, tất cả quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của huyện đều đảm bảo cơ sở pháp lý; vụ việc bị khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính đều được giữ nguyên và công nhận. Trong thời gian qua không có trường hợp bị hủy, bị chỉnh sửa.

Bài ảnh: K.N