Quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

30/11/2023 - 11:40

 - Sáng 30/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy Châu Phú.

Các đảng viên tham dự hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe quán triệt 3 nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa cả ngọn lẫn gốc”; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã tổ chức quán triệt, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các khóa; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Châu Phú; lãnh đạo UBMTTQVN và đoàn thể huyện…

TRÚC MAI