Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương hỗ trợ 1,7 tỷ đồng vốn vay cho nông dân An Giang phát triển sản xuất

23/10/2020 - 14:38

 - Ngày 23-10, tại phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc), được sự ủy quyền của quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức giải ngân 500 triệu đồng cho 11 hộ thuộc dự án “Trồng và chăm sóc vườn ăn trái”. Thời gian thực hiện 24 tháng, với mức phí cho vay đối với người vay là 0,7%/tháng (8,4%/năm).

A A

Quang cảnh buổi giải ngân vốn cho nông dân tại phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc)

Theo Quyết định số 2687, ngày 14-10-2020 của Hội Nông dân Việt Nam, trên địa bàn tỉnh An Giang được quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương phê duyệt cho vay 1,7 tỷ đồng, gồm 3 dự án: “Trồng và chăm sóc vườn ăn trái” ở xã Hòa Bình (Chợ Mới), phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc) và dự án “Nuôi bò thương phẩm” ở xã Bình Phú (Châu Phú).

Thông qua việc hỗ trợ vốn vay nhằm tạo điều kiện cho nông dân nâng cao quy mô sản xuất, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao.

T.T