Sẽ có Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Sở TT&TT?

09/09/2018 - 08:34

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến nhân dân để ban hành Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hà Nội. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Theo bản dự thảo được lấy ý kiến từ nay tới 5-11 này, lãnh đạo cấp sở phải bảo đảm những tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống… Cán bộ, công chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở không quá 50 tuổi đối với nữ, 55 tuổi đối với nam. Khuyến khích bổ nhiệm cán bộ trẻ có trình độ cao về chuyên môn và ngoại ngữ, công nghệ thông tin…

Dự thảo thông tư này quy định Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phải có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành: bưu chính, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản; khuyến khích ưu tiên bổ nhiệm cán bộ có trình độ chuyên môn cao về điện tử - viễn thông và công nghệ thông tin… Ngoài ra, vị trí này phải có ít nhất 7 năm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó có ít nhất 5 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

Trong khi đó, vị trí Phó giám đốc phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác được giao phụ trách. Trong trường hợp Giám đốc Sở không có trình độ chuyên môn về điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin thì ít nhất 1 Phó Giám đốc Sở phải có trình độ đại học trở lên về lĩnh vực này để phụ trách lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, tần số vô tuyến điện.

Cùng lúc, Phó Giám đốc Sở phải có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực được giao phụ trách, trong đó có ít nhất 3 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Bản dự thảo Thông tư cũng quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này. 

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh thực hiện rà soát và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với những cán bộ đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định. Khi hết thời hạn bổ nhiệm, cán bộ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không bổ nhiệm lại hoặc bố trí, sắp xếp công tác khác phù hợp.

Theo PV (VIETNAM+) 

 

Liên kết hữu ích