Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023

28/02/2024 - 17:32

 - Chiều 28/2, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2023

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá cao kết quả ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đạt được trong năm qua. Qua đó mong muốn, năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành liên quan và địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển ngành trong năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu tổ chức các hoạt động, sự kiện, các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, lễ hội truyền thống tại địa phương, góp phần củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành.

Bên cạnh đó, triển khai sâu rộng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;  đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trở thành những di sản có chất lượng cao; phát huy giá trị di sản văn hóa, các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong cộng đồng dân tộc thiểu số… phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế du lịch. Rà soát công tác đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống đào tạo lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng theo chương trình thi đấu Olympic, Asiad, SEA Games…, nhằm giữ vững và nâng cao vị thế của thể thao An Giang với toàn quốc.

Ngoài ra, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh An Giang, nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch mới; triển khai hiệu quả Chương trình hành động phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; tiếp tục thực hiện các nội dung trong chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch đã ký kết với tỉnh Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL…

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang; Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.

TRUNG HIẾU